Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

Samenwerking met NMF en provincie

Versterken en professionaliseren

Energiecoöperaties en andere lokale energie-initiatieven hebben kennis, middelen en steun van het lokale en regionale bestuur nodig om hun werk goed te kunnen doen. De Natuur- en Milieufederatie (NMF) Drenthe, de Drentse KEI en de provincie Drenthe werken samen om ze volwaardige partners te laten zijn binnen de Drentse energietransitie. Door lokale energie-initiatieven te versterken en professionaliseren worden ze voor alle Drenten bereikbaar, zodat iedereen die dat wil, betrokken kan zijn bij de energietransitie in de eigen omgeving.

Lokale initiatieven ondersteunen, nieuwe initiatieven helpen opstarten

NMF Drenthe, de Drentse Kei en de provincie Drenthe richten zich op de (door)ontwikkeling van lokale initiatieven. Hierdoor kunnen energiecoöperaties en andere lokale energie-initiatieven zelfstandig (grote) energieprojecten uitvoeren, gemeenten en hun inwoners helpen bij het realiseren van de energiedoelstellingen en weten ze de weg naar middelen en kennis die daarvoor nodig zijn. Lokale initiatieven krijgen ondersteuning en worden gefaciliteerd, nieuwe initiatieven worden geholpen in de opstart en projecten worden aangejaagd.

Ondersteuning wordt geboden bij onder meer het:

  • schrijven van een dorps-energievisie/ uitvoeringsplan;
  • ontwikkelen van bewustwordingsprojecten in wijk of dorp;
  • ontwikkelen van communicatieplannen om lokaal draagvlak te creëren voor de projecten;
  • opstellen van exploitatie- en businesscases;
  • organiseren van kennissessies;
  • opzetten van Community op Practices, gericht op kennisdeling en probleemoplossing tussen initiatieven;
  • opzetten van een wie-is-wie gids en een deskundigenpool;
  • ontwikkelen van een gereedschapskist die initiatieven helpt om te komen tot een dorps/wijkvisie voor een duurzaam energiesysteem.

Omdat geen inwoner, dorp of streek gelijk is, is er altijd sprake van maatwerk en oplossingen die passen bij die inwoner, dorp of streek.

Aan de slag? Neem contact op!

Initiatiefbegeleider
Margreet Schuiling
Initiatiefbegeleider
Gerard Offringa
Initiatiefbegeleider
Erik Postema
Aanjager Lokale Energie-Initiatieven bij NMF Drenthe
Peter Mol