Privacy

Nieuwe privacywetgeving   (AVG)

Privacy protocol Drents KEI VanOns

1 mei 2018

Drentse KEI Van Ons werkt voor alle betrokkenen met een privacy protocol ter bescherming van persoonlijke gegevens. Dat betreft voor de aangesloten energie coöperaties en de overige betrokkenen vooral gegevens over namen, adressen, mails, foto’s en verslagen op de website, facebook of andere sociale of lokale media. Met name betreft het de plaatsing van persoonlijke data of foto’s op de website of enig ander forum. Hiervoor zal altijd toestemming gevraagd worden aan de betreffende personen.

Drentse KEI Van Ons heeft een bestand van aangesloten organisaties, instellingen, coöperaties, stichtingen, verenigingen e.d. alsmede de leden van die organisaties. Men kan zich op elk moment aanmelden en afmelden. Dit gebeurt rechtstreeks en uitsluitend via de secretaris en niet via een formulier op de website. Via de website worden evenmin onder naam gestelde nieuwsbrieven met persoonlijke gegevens verspreid. Zodoende zijn de persoonsgegevens op geen enkele manier publiekelijk digitaal zichtbaar. Drentse KEI Van Ons maakt geen gebruik van externe verwerkers of bewerkers en deelt géén persoonsgegevens met derden.

Alle aangesloten en betrokken partijen geven hun gegevens door aan de secretaris van de Drentse KEI Van Ons en kunnen op elk moment zelf die gegevens laten aanpassen of verwijderen. De gegevens worden op de lokale computer opgeslagen en niet (zonder toestemming) gedeeld met enige andere partij.

De Drentse KEI Van Ons heeft het protocol voorgelegd aan de betrokkenen en gevraagd het protocol schriftelijk (email) goed te keuren.