TAG 1 De impact van de lokale energie-initiatieven TAG 2

Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

De impact van de lokale energie-initiatieven

De VanOns beweging bruist. Al veel enthousiaste mensen zetten zich actief in voor een lokaal energie-initiatief en daarmee voor een groenere wereld. En met resultaat! Op steeds meer plekken wordt gewerkt aan energiebesparing en lokale, groene energie opgewekt voor en door de inwoners van Drenthe.

In 2022 tellen we meer dan dertig energiecoöperaties. Ze wekken samen stroom op voor bijna een kwart miljoen huishoudens. Minstens 85.000 Nederlanders helpen via de energiecoöperaties mee aan de overgang naar een schone energievoorziening.

Positieve impact op gemeenschap

Energiecoöperaties staan midden in de gemeenschap. Samen met de inwoners uit de buurt, dorp of stad bepalen zij waar een volgend opwekproject wordt gerealiseerd. Dat zorgt voor optimale steun, zeggenschap en betrokkenheid van inwoners bij de lokale energievoorziening. Bovendien blijft de opbrengst van Energie VanOns binnen de beweging. Die kan bijvoorbeeld worden geïnvesteerd in de lokale gemeenschap voor een opknapbeurt van het zwembad. Of door te investeren in nieuwe energieprojecten. 

Boost voor lokale economie

Ook de lokale economie krijgt een boost van onze energie-initiatieven. Omdat stroom lokaal wordt opgewekt, zijn we niet langer afhankelijk van een (commerciële) leverancier. De lokale economie wordt gestimuleerd door de opbrengsten van de energieprojecten te investeren in de lokale gemeenschap met de hulp van lokale bedrijven. Hierbij kun je denken aan de installateurs die nodig zijn voor het plaatsen van panelen en voor het onderhoud. Of aan de medewerker die bij het energie-initiatief in dienst komt om de organisatie te runnen. Zo houden we het geld binnen Drenthe.

Zelf een coöperatie starten

Wil jij je met buurtgenoten inzetten voor een betere buurt? Misschien is er al een initiatief of coöperatie in jouw buurt om bij aan te sluiten. Zo niet, dan helpen we je graag om een coöperatie op te zetten en jullie plannen tot uitvoering te brengen.