in de KEIker

Drentse Kei

Drentse Koepel Energie-initiatieven

De Drentse Koepel Energie-initiatieven zet zich onafhankelijk in voor de belangen van energie-initiatieven in Drenthe. Zie hier de ontwikkeling van het aantal aansluitingen in Drenthe.

De Drentse KEI (via KEIenteam) geeft advies en deelt kennis over:

  • energie besparen
  • lokaal duurzame energie opwekken
  • het starten van een duurzame energiecoöperatie

De Drentse KEI overlegt namens haar leden met de decentrale overheden, de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.

Zo zijn we samen op weg naar een duurzamer samenleving en hoeft niemand het wiel opnieuw uit te vinden!

De Drentse KEI is, samen met de Fryske en Groningse Koepels, lid/eigenaar van een bijzondere coöperatie: het energiebedrijf Energie VanOns. Men levert lokaal opgewekte duurzame energie en stelt de gehele winst beschikbaar voor de duurzame activiteiten van de energie initiatieven.

De Drentse KEI is een coöperatie u.a., de leden bepalen de gang van zaken via de Algemene ledenvergadering (ALV) maar zijn niet aansprakelijk, derden hebben geen verhaalsrecht op de leden. De ALV benoemt het bestuur en bepaalt het mandaat. Leden van de Drentse KEI zijn rechtspersonen met een coöperatieve rechtsvorm die zich het bevorderen van de duurzaamheid in de ruimste zin van het woord ten doel hebben gesteld.


Ga snel naar:

> Stappenplan

> Energiewerkplaats Drenthe

> Keienteam

> de statuten

Lokale Drentse Coöperaties

Sorry, no pages matched your criteria.

Meedoen, Meebeslissen, Meedelen

als particulier:
U kunt lid worden van een van de plaatselijke energie initiatieven om mee te beslissen
U kunt zich als afnemer melden bij Energie VanOns en daarmee bijdragen aan de gemeenschappelijke winst.

als coöperatie:
Van aspirant lid tot wederverkoper in drie stappen

Coöperaties kunnen zich aansluiten bij de duurzame energie gemeenschap. Als wederverkoper van Energie VanOns heeft een coöperatie recht op een ‘sales vergoeding’ en een deel van de winst. Om wederverkoper van Energie VanOns te kunnen worden moet de coöperatie lid zijn van de Drentse KEI (of  van een van de andere twee koepels).

Stap 1)  Aspirant lid worden van de Drentse KEI

Lokale initiatieven in Drenthe zijn, ook als ze nog geen coöperatie hebben opgericht, welkom als aspirant lid. Aspirant leden hebben toegang tot de ledenvergaderingen en kunnen gebruik maken van diensten en adviezen van de Drentse KEI.

Stap 2)  Coöperatie oprichten en lid worden van de Drentse KEI

Onze leden hebben de coöperatie als rechtsvorm. Dat staat in onze statuten en het is nodig want zo kunnen wij de door Energie VanOns gemaakte winsten doorzetten. Een coöperatie oprichten is niet moeilijk maar toch iets dat je niet zo maar even doet. Het is immers een bedrijf met de bijbehorende rechten en plichten. De Drentse KEI kan adviseren, informeren en voorbeeldstatuten verstrekken. Nieuwe leden melden zich bij het bestuur van de Drentse KEI dat in eerste instantie de toelating beslist.

Stap 3)  Wederverkoper worden van Energie VanOns

De regie voeren over de verduurzaming van de leefomgeving  vergt, behalve veel inzet, ook de nodige financiële middelen. Onze leden worden gesteund met de winst van Energie VanOns zodat zij autonoom over middelen beschikken om hun doelstelling te verwezenlijken.

Hoe dat werkt? Energie initiatieven die lid zijn van de Drentse KEI kunnen wederverkoper worden van Energie VanOns. Wederverkopers brengen klanten aan bij Energie VanOns. Coöperaties  die optreden als wederverkoper ontvangen een marketingvergoeding. Dat is een vast jaarlijks bedrag per klant. Ook de winst die Energie VanOns maakt komt ten goede aan de wederverkopende coöperaties die dit geld dienen te gebruiken voor duurzame investeringen in hun omgeving.

Coöperaties die lid zijn van de Drentse KEI en wederverkoper willen worden sluiten een overeenkomst af met Energie VanOns. De Drentse KEI reikt u graag de benodigde documenten en informatie aan.

Ook voor energie-initiatieven geldt vaak dat alle begin moeilijk is. Gelukkig is hulp nabij. Er zijn namelijk al vele initiatieven die je voorgingen en zij delen hun kennis graag. Christiaan Teule, programmaleider Energie en Duurzaamheid bij Natuur en Milieufederatie Drenthe, dook in de best practices en selecteerde 7 tips voor een vliegende start. De Drentse KEI voegt er nog een paar aanwijzingen aan toe.


stappenplan-oprichten-energiecoöperatie

Contact
Over ons:
Drentse Kei
Gouwe 27, 9406 GL, Assen
E-mail
info@drentsekei.nl

    Ik ga akkoord met de privacyverklaring (zie hieronder) voor dit formulier