TAG 1 Energietour buurtteam 'De Fledders' groot succes - Drentse Kei TAG 2

Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

Energietour buurtteam 'De Fledders' groot succes

Energiecoöperatie Drentse Aa – Vries, Drenthe

Het buurtteam ‘De Fledders’ heeft 23 april bij 672 buurtgenoten aangebeld om te vragen een digitale enquête in te vullen.  Dit als onderdeel van een uniek project dat het buurtteam in samenwerking met de Energie Coöperatie Drentse Aa en de gemeente Tynaarlo heeft opgezet.

Dit project heeft als doel te komen tot een wijkenergieplan dat richting geeft aan de wijze waarop de wijk geen gebruik meer maakt van fossiele energiebronnen. In een wijkenergieplan wordt onderzocht welke maatregelen en acties wenselijk zijn, welke kosten daaraan verbonden zijn en op welke wijze deze met of door de bewoners kunnen worden uitgevoerd. De actualiteit (klimaat, hoge energiekosten, oorlog in Oekraïne, aardbevingen in Groningen) maakt dit project nog urgenter.

Wijkenergieplan De Fledders in 2 stappen
Buurtteam ‘De Fledders’ startte eind 2021 een project*: een energieplan voor de wijk De Fledders in Vries, waarin vooral de stem van de buurtgenoten centraal staat. Daarvoor zijn twee onderzoeken uitgevoerd.

  1. De wijk in beeld – de gemeente Tynaarlo, de provincie Drenthe en Enexis hebben de huidige stand van zaken van de infrastructuur van het energienetwerk, de mogelijkheden van het versterken hiervan, het energiegebruik en de opwekmogelijkheden van de wijk in kaart gebracht.
  2. De wijkconsultatie – het ophalen van wensen, ideeën, ambities en mogelijkheden van buurtgenoten zijn verzameld door middel van een huis-aan-huis enquête.