Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 16 januari 2024

Vacature algemeen bestuurslid

We hebben een vacature voor algemeen bestuurslid. Hieronder vind je meer informatie over de vacature en het wervingsproces.

Over Drentse KEI

Als Drentse Koepel Energie Initiatieven (KEI) helpen we inwoners van Drenthe die een initiatief of coöperatie in hun buurt of dorp willen opstarten. We ondersteunen initiatieven en coöperaties waar dat nodig is, met bijvoorbeeld kennis, praktische hulp of juridische puzzels. Zo bereiken we samen meer! Het bestuur van de Drentse KEI houdt zich bezig met belangenbehartiging voor coöperaties, zowel bij overheden als op andere vlakken. 

Samen met de koepels in Groningen en Friesland zijn we een beweging gestart, de VanOns beweging. Het bijzondere is dat we ons eigen energiebedrijf hebben, Energie VanOns. Energie VanOns is een coöperatief bedrijf zonder winstoogmerk. De opbrengst blijft daardoor binnen de beweging en wordt ingezet voor nieuwe duurzame activiteiten en projecten op regionaal en lokaal niveau. Zodoende dragen we stap voor stap bij aan een groenere wereld.

Het huidige bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en drie bestuursleden. 

Wij zoeken een algemeen bestuurslid

Drentse KEI werkt aan de verdere professionalisering van haar vereniging om het belang van lokale energiecoöperaties zo goed mogelijk te ondersteunen. In het kader van het rooster van aftreden, stopt één van onze algemene bestuursleden. Daarom ontstaat er een vacature. We zoeken een algemeen bestuurslid, die een bestuurder is die graag binnen een constructief team met humor functioneert. Een echte verbinder die affiniteit heeft met, en kennis van, de beweging van lokale energiecoöperaties. Als je solliciteert volgt een gesprek. De sollicitatiecommissie draagt het bestuurslid voor die zij geschikt acht voor de taken en die past bij de profielschets. We hopen de kandidaat te benoemen in de eerstvolgende ALV. 

Wat zoeken wij in een nieuw bestuurslid? 

 • Je behartigt de belangen van de Drentse KEI. 
 • Je hebt kennis van de energietransitie. 
 • Je hebt affiniteit met de beweging van lokale energiecoöperaties, niet beslist in een bestuurlijke rol. 
 • Je hebt affiniteit met de juridische aspecten van ondernemen. 
 • Je wilt een vooraanstaande rol spelen in de energietransitie.
 • Je hebt interesse in een bestuurlijke rol. 
 • Je bent een echte teamspeler en kan goed in een team functioneren.
 • Je hebt voldoende kritisch vermogen; stelt de goede vragen, durft door te vragen; staat open voor de mening van anderen; hebt moed, lef, vasthoudendheid en doortastendheid; durft de lastige vragen te blijven stellen en in te grijpen als dat nodig is en heeft een ‘rechte rug’ bij moeilijke beslissingen. 
 • Je signaleert maatschappelijke trends met betrekking tot de energietransitie en de coöperatieve beweging en vertaalt deze naar de Drentse praktijk. 
 • Je hebt een visie op bestuur van maatschappelijke organisaties en in het bijzonder op uitvoeringsorganisaties die voor meerdere opdrachtgevers taken uitvoeren. 
 • En tot slot ben je woonachtig in Drenthe. 

Ben je enthousiast? 

Meer informatie over onze organisatie staat op onze website www.drentsekei.nl. Heb je belangstelling, maak dat dan duidelijk door een mail te sturen naar de bestuurssecretaris Dick Bruin van de Drentse KEI, naar het e-mailadres info@drentsekei.nl. Heb je vragen? Neem dan contact op met Dick Bruin op 06-45630990 of dick@drentsekei.nl