Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 04 juni 2024

Uitnodiging fysieke bijeenkomst "Meer betrokkenheid en direct zeggenschap bij Energie VanOns

Datum: dinsdag 18 juni van 09:30 tot 13:30 (inclusief lunch)
Locatie: De Drentse Zaak, Beilerstraat 24, 9401 PL Assen

In januari hebben veertien energiecoöperaties middels een brief aandacht gevraagd voor
meer betrokkenheid en direct zeggenschap van lokale energiecoöperaties bij Energie
vanOns. Onder andere vanwege de veranderende marktomstandigheden en nieuwe Europese
richtlijnen. Vervolgens hebben de koepelorganisaties hun steun uitgesproken voor een
verkenning.

Eerste verkenning
In mei is een tijdelijke commissie gestart met de eerste verkenning. Deze commissie komt maandelijks
samen en bereidt thema-specifieke presentaties en discussies voor. Het uiteindelijke doel is een
voorstel te ontwikkelen dat aan het bestuur van de koepels en de Algemene Ledenvergadering (ALV)
van Energie VanOns gepresenteerd wordt.

Vervolg
Om vorm te geven aan dit voorstel nodigt deze tijdelijke commissie u, samen met alle leden van de
koepels en andere betrokken, van harte uit mee te denken. Het doel van deze belangrijke sessie is op
hoofdlijnen discussiëren en brainstormen over meer betrokkenheid en directe zeggenschap van lokale
energiecoöperaties bij Energie VanOns.
De bijeenkomst is een uitgebreide fysieke sessie van vier uur, waarbij alle thema’s uit de brief in
eerste instantie breed behandeld worden. In de toekomst zullen online vervolgbijeenkomsten zorgen
voor een nadere uitwerking per thema.

Uw stem
We benadrukken het belang van strategische inbreng van alle leden. We rekenen op uw waardevolle
aanwezigheid om samen de toekomstige structuur van onze coöperatieve beweging vorm te
geven. We hebben de koepelbestuurders gevraagd om de communicatie hierover aan hun leden te
verzorgen.

Klik hier om u aan te melden en eventuele dieetwensen voor de lunch door te geven.

We kijken uit naar uw deelname en waardevolle inzichten tijdens deze sessie.

Met hartelijke groet,
Namens de ledencommissie “meer betrokkenheid bij Energie VanOns”
Steven Volkers
Sybrand Frietema