Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 23 januari 2024

Terugkoppeling resultaten van de enquête

Vanuit het Steunpunt (Natuur en Milieufederatie Drenthe en Drentse KEI) is een enquête uitgezet onder alle bij ons bekende energie-initiatieven in Drenthe, waaronder de leden van de Drentse KEI. Daarnaast is er vanuit Energie VanOns een enquête uitgezet onder alle energiecoöperaties die wederverkoper zijn van Energie VanOns. Een groot deel hiervan is aangesloten bij een van de drie noordelijke koepels, de Drentse KEI, Ús Koöperaasje en Groninger Energie Koepel. 

De enquête van het Steunpunt

Uit de enquête van NMF Drenthe en de Drentse KEI blijkt dat jullie over het algemeen tevreden zijn over het Steunpunt. De ondersteuning die jullie nodig hebben ligt vooral op het gebied van de kennissessies. De kennissessies worden beoordeeld met een 7,3! Daarnaast is er een duidelijke vraag naar technisch, praktisch en financieel advies en begeleiding. Jullie zouden graag ondersteuning bij de realisatie van een haalbare businesscase hebben. Twee belangrijke uitdagingen die jullie zien zijn het (soms geringe) draagvlak bij bewoners en het feit dat er niet altijd voldoende werkgroep- en bestuursleden zijn. Daarnaast wordt laagdrempelig contact en een goede communicatie op prijs gesteld. 

De enquête van Energie VanOns en de drie koepels

In de enquête van Energie VanOns is op verschillende gebieden gevraagd waar jullie hulp nodig hebben. Op bijna alle onderwerpen komt naar voren dat er een hulpvraag ligt op het gebied van kennis van techniek, regelgeving en beleid, subsidies en financiering, vergunningen, verzekeringen en andere juridische aspecten, en het opstellen van een goede businesscase. Hoe groter het project, hoe groter de hulpvraag. 

Een kleinere groep energie-initiatieven houdt zich bezig met nieuwere ontwikkelingen (denk aan deelmobiliteit, groen gas of energieopslag met batterijen). Hoe nieuwer de ontwikkeling, hoe meer vragen daar logischerwijs ook nog bij komen kijken. 

Wij willen alle energie-initiatieven bedanken. Het is heel waardevol dat jullie de tijd hebben genomen om de enquête in te vullen. Hier kunnen wij, als Steunpunt en als coöperatieve beweging, verder mee aan de slag en onze dienstverlening verder verbeteren. 

Algemene conclusie

Concluderend uit bovenstaande kan er worden gesteld dat uit beide enquêtes blijkt dat er blijvende behoefte is aan onderlinge uitwisseling, kennis(sessies), technisch, praktisch, juridisch en financieel advies (en ondersteuning), ondersteuning bij het uitwerken van de businesscase en dat de complexiteit van de vraagstukken toeneemt bij grootschalige projecten.

Zowel vanuit het Steunpunt als vanuit de samenwerking met de drie koepels en Energie VanOns wordt er gekeken hoe wij de dienstverlening zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten op jullie vragen en wensen. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met onze coöperatieve bedrijfsdoelstellingen en ambities!