Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 09 juli 2024

Provincie opent vervolg op subsidieregeling Collectieve energie-initiatieven 2.0

Lokale energiecoöperaties kunnen opnieuw gebruikmaken van subsidieregeling

Lokale energiecoöperaties en andere bewonersgroepen kunnen vanaf volgende week weer gebruik maken van de subsidieregeling Collectieve energie-initiatieven 2.0. Provincie Drenthe wil hiermee bewonersgroepen helpen die in hun buurt werken aan energiebesparing, energiebewustwording en het opwekken van duurzame energie. Ook nieuwe energiecoöperaties die willen starten en bestaande initiatieven die willen groeien, kunnen de subsidie aanvragen. In totaal bevat de regeling 160.000 euro. Dat hebben Gedeputeerde Staten besloten.

De subsidieregeling collectieve energie-initiatieven 2.0 is het vervolg op de vorige regeling die eind 2023 stopte. Een aantal groepen visten daardoor achter het net. Daarom geldt de nieuwe regeling met terugwerkende kracht vanaf begin 2024, zodat deze groepen toch een kans krijgen.

Met de subsidie kunnen ze een energiecoöperatie oprichten, energieprojecten voorbereiden of concrete projecten uitvoeren. Het maximumbedrag dat aangevraagd kan worden, verschilt per onderdeel.

  1. Voor activiteiten in de oprichtingsfase van het energiecollectief bedraagt de subsidie maximaal
    € 3.500,–.
  2. Voor activiteiten in de voorbereidingsfase van een lokaal energieproject bedraagt de subsidie maximaal € 10.000,–.
  3. Voor activiteiten in de realisatiefase van een lokaal energieproject bedraagt de subsidie 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 7.500,–.

In het verleden zijn er subsidies aangevraagd voor haalbaarheidsonderzoeken, zonnedaken, energiebesparingsprojecten en groengas-projecten. Gedeputeerde Henk Jumelet is blij met het vervolg van de regeling: “We kunnen in de energietransitie niet zonder onze inwoners. Lokale energie-initiatieven van inwoners, georganiseerd in bijvoorbeeld energiecoöperaties of via wijk- en buurtverenigingen spelen een belangrijke rol. Ze zijn belangrijke partners bij het realiseren van onze energieambities, omdat ze sterk verbonden zijn met de gemeenschap. Dat ondersteunen we graag.”