Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 26 juni 2024

PLED programma krijgt vervolg

Regionale Energiestrategie (RES) regio Drenthe/Programma Lokale Energietransitie Drenthe (PLED) krijgt vervolg  (bericht 20 juni 2024)

Lokale energiecoöperaties in Drenthe kunnen voorlopig blijven rekenen op ondersteuning vanuit het Programma Lokale Energietransitie Drenthe (PLED). Eerder deze maand besloot de Provincie Drenthe een aanvullende subsidie te verstrekken die deze voortzetting mogelijk maakt.

Het programma is gericht op de versterking van de lokale energie-initiatieven in Drenthe. De energietransitie is niet mogelijk zonder de participatie van inwoners. Dat geldt voor energiebesparing, voor het opwekken van duurzame energie en voor de overgang naar duurzame vormen van warmte (warmtetransitie) en aardgasvrij wonen.

Voorbeelden van ondersteuning die het PLED kan bieden zijn o.a.:
– het maken van een plan van aanpak voor een buurt of gemeente;
– het organiseren van een lokale (kennis)bijeenkomst;
– het verschaffen van voorbeeldteksten, bijvoorbeeld voor uitnodigingen;
– het aangaan van een samenwerking met de gemeente en mogelijke financiers van projecten.

Het PLED is een initiatief van Natuur en Milieufederatie Drenthe, Drentse KEI – Drentse Koepel Energie-Initiatieven en de provincie Drenthe.

Meer weten? Neem contact op met Steunpunt Lokale Energie-initiatieven: www.nmfdrenthe.nl/project/steunpunt-lokale-energieinitiatieven/