Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 12 juni 2024

Nieuwe financieringsmogelijk-heid voor energiecollectieven bij het Energiefonds Drenthe

Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe heeft vandaag ingestemd met een hashtag laagdrempelige financiering voor energiecollectieven die hernieuwbare energie willen opwekken. Als coöperaties of VVE’s beschikken over een SDE of SCE-subsidie kunnen zij via het Energiefonds Drenthe de Energielening Collectieven aanvragen. Deze gestandaardiseerde lening heeft de volgende kenmerken:
▫ leenbedrag minimaal € 5.000
▫ leenbedrag maximaal € 200.000
▫ lenen tot 100% van de investering
▫ rentes vanaf 1%

De lening is vanaf aan te vragen via de website van het Energiefonds Drenthe

Een aanvraag voor een Energielening Collectieven wordt ingediend door het digitale aanvraagformulier in te vullen op deze website. Bij de aanvraag dienen een aantal documenten te worden ge-upload: 

  • een offerte of overeenkomst voor de realisatie van een project, waarin een duidelijke specificatie en onderbouwing van de kostenposten is weergegeven; 
  • de schriftelijke verklaring van de dak- of grondeigenaar om het Project te mogen realiseren. 
  • de subsidiebeschikking op grond van de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) of op grond van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++); 

Indien de aanvraag betrekking heeft op een Energielening Collectieven boven € 50.000 dan dient u ook de volgende documenten te uploaden: 

  • de haalbaarheidsstudie waaruit blijkt dat het Project haalbaar is.
  • indien aanwezig het meest recente volledige financiële jaarrapport.

Klik voor meer informatie over de regeling de link hierboven van het Energiefonds Drenthe.