Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 05 juli 2024

Nieuw hoofdstuk voor de verduurzaming van de Koepelkerk te Smilde: coöperatie Energie voor de Koepelkerk opgericht

Met duurzame energie worden de Koepelkerk en Het Kompas in Smilde toekomstbestendig! Goed rentmeesterschap en hoge energielasten zetten aan tot innovatieve verduurzaming. De Protestantse gemeente te Smilde en coöperatie GOED hebben daarom samen een nieuwe energiecoöperatie opgericht: Energie voor de Koepelkerk.

Zelf zonne-energie opwekken zou een uitkomst zijn voor Koepelkerk, maar zonnepanelen op een prachtig beeldbepalend Rijksmonument is niet de oplossing. En het dak van Het Kompas ligt al vol met zonnepanelen. Samen met leden van de kerkgemeenschap werd de oplossing gevonden: verschillende agrarische schuren in de directe omgeving gaan ruimte bieden om de benodigde energie voor de Koepelkerk te produceren.

Gerrit van den Bosch, penningmeester van de monumentale Koepelkerk: “Smilde is een hecht dorp en de Koepelkerk is voor iedereen waardevol, ook diegenen die niet lid zijn van de Protestantse gemeente. We zijn dankbaar dat we met deze oplossing samen kunnen zorgen voor behoud en verdere verduurzaming van de Koepelkerk en het dorp. En deze projecten kunnen een opmars zijn naar nog meer gezamenlijke verduurzaming. Meer duurzame opwek betekent meer middelen om elkaar te helpen bij verduurzaming thuis, bij de sportverenigingen of buurthuizen.”

“Veel agrariërs produceren duurzame energie op hun dak, maar meer dan zij zelf gebruiken is voor hun bedrijf niet nodig. De rest van het dak blijft dan leeg. In Smilde worden die lege daken nu gebruikt om stroom te produceren voor de Koepelkerk”, vertelt Musetta Blaauw, initiatiefnemer van coöperatie GOED, de burgerbeweging die met duurzame opwekprojecten in heel Nederland opbrengsten realiseert om belangrijke maatschappelijke voorzieningen in stand te houden, “Zo ook nu hier in Smilde.” Dit project begon in eerste instantie met de optie voor één dak, maar inmiddels hebben meerdere leden zich gemeld met beschikbare daken. Deze locaties worden nu voorbereid om als coöperatieve opweklocatie te dienen voor het behoud van de Koepelkerk.

Het eigendom van de zonnestroominstallaties wordt lokaal georganiseerd: Coöperatie Energie voor de Koepelkerk werd op 2 juli 2024 opgericht en zal in samenwerking met de Protestantse gemeente in Smilde en coöperatie GOED ervoor zorgen dat de projecten 20 jaar lang zullen blijven bijdragen aan de instandhouding van de Koepelkerk en Het Kompas.

Coöperatie GOED zet zich landelijk in voor mensen en maatschappelijke organisaties in energiearmoede. Zo hebben onder andere Groningen, Lichtenvoorde en Landgoed Nienoord al één of meerdere GOED-daken en wordt eind 2024 de GOED zonneweide in Assen-West gerealiseerd. De volledige netto-opbrengsten van alle projecten worden lokaal en maatschappelijk verdeeld.