Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 21 maart 2024

Lokale Energie Monitor 2023 uit

Met de Lokale Energie Monitor wordt al negen jaar zichtbaar gemaakt wat lokale energiecoöperaties samen bereiken en hoe ze een stevige maatschappelijke beweging vormen. Lokaal actief, met landelijke impact. Tijdens het HIER evenement op 19 maart werd de Lokale Energie monitor 2023 gepresenteerd. Hieronder wat belangrijke cijfers. Kijk voor het volledige overzicht van de resultaten uit de Lokale Energie Monitor op de website van HIER.

Nederland telt in 2023 totaal 714 energiecoöperaties, vrijwel gelijk aan vorig jaar. In bijna 89% van de gemeenten is een energiecoöperatie actief. In Drenthe zijn 26 energiecoöperaties actief.

Het geschatte aantal leden en/of deelnemers aan projecten is 131.000. Het aantal leden en projecten blijft gestaag toenemen. Naast deze energiecoöperaties telt de monitor minstens 700 bewonersinitiatieven die naast of samen met de coöperaties actief zijn in dorpen, wijken en buurten.

Ruim twee derde (68%) van alle energiecoöperaties werkt aan zonne-energieprojecten. In 2023 zijn 146 nieuwe zonprojecten gerealiseerd. Het collectieve zonvermogen staat daarmee op 319 megawattpiek, wat vergelijkbaar is met het elektriciteitsverbruik van bijna 95.700 huishoudens.

Van alle energiecoöperaties werken er 105 actief aan windprojecten. In 2023 is het totale coöperatieve windvermogen met 21,7 megawatt toegenomen. Hiermee is er nu 336,3 megawatt collectief windvermogen operationeel op land. Dat is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 358.000 huishoudens.

301 energiecoöperaties zijn actief op het gebied van energiebesparing. Ze houden zich vooral bezig met ondersteuning en advies, aan zowel leden als niet-leden. 

In 2023 waren er 70 initiatieven die werken aan een collectief warmteproject. De groei van het aantal warmte-initiatieven lijkt af te vlakken. Vier warmte-initiatieven zijn momenteel operationeel.