TAG 1 LEADER subsidie Drenthe - Drentse Kei TAG 2

Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 29 februari 2024

LEADER subsidie Drenthe

Heb jij een goed idee om je leefomgeving te verbeteren? Het liefst samen met
anderen? Waar ook de mensen in de gemeenschap van kunnen profiteren? Dan kun je misschien LEADER-subsidie krijgen om je idee uit te voeren!

LEADER is een Europese subsidieregeling voor plattelandsontwikkeling van onderop. Kenmerk van LEADER is dat de ideeën en projecten uit het gebied komen, dus bedacht zijn door inwoners. Je idee moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet het idee passen bij de doelen van LEADER, bij voorkeur vernieuwend zijn en moet het helder zijn dat het project minimaal 5 jaar in stand te houden is.

Doelen
Het hoofddoel van LEADER in Drenthe:

We werken aan een toekomstbestendig platteland waar je prettig kunt wonen, leven en werken. Dit bereiken we middels noaberschap 2.0, met nieuwe vormen van samenwerking tussen inwoners, dorpen, overheid en organisaties. Iedereen doet mee en draagt zijn steentje bij.
Het hoofddoel is opgedeeld in vier thematische doelen:

A Toekomstgerichte economie
B Samen leven en wonen
C Versterken biodiversiteit en landschapskwaliteit
D Klimaatadaptatie & duurzaamheid

De LAG
De Lokale Actiegroep (de ‘LAG’) is verantwoordelijk voor de uitvoering van LEADER. Drenthe is opgedeeld in twee LEADER gebieden. Beide LEADER-gebieden Oost- en West-Drenthe hebben een eigen LAG. Deze commissie helpt initiatiefnemers die ideeën of projecten hebben. Ook beslist ze welke projecten subsidie krijgen. De LAG kan met je meedenken en je verder helpen.

Subsidie aanvragen
Je kunt subsidie aanvragen voor grote en kleine projecten. Kleine projecten zijn projecten waar de projectkosten tussen de € 10.000 tot € 100.000 bedragen. Voor deze projecten kan €5.000 tot €25.000 subsidie worden verkregen. Belangrijk om te weten is dat er een minimale eigen bijdrage is van 50% van de projectkosten.

Grote projecten zijn projecten waarvan de projectkosten minimaal €100.000 bedragen. Hiervoor kan  €50.000 tot €125.000 subsidie verkregen worden. Ook voor grote projecten geldt dat er een eigen bijdrage gevraagd wordt van minimaal 50%.

Algemene voorwaarden (voor grote en kleine projecten)
Je idee moet binnen afzienbare tijd ‘obstakelvrij’ zijn. Dat betekent: klaar om te beginnen. Heb je toestemming van iemand nodig, of een vergunning? Zorg dat je die hebt op het moment dat je project start. Het idee moet ook passen bij provinciaal en/of gemeentelijk beleid. Verder mag je idee niet schadelijk zijn voor de gemeenschap of de aarde.

Wat is stap 1?
Als je LEADER-subsidie wilt gebruiken start je met een check op de LEADER-waardigheid. Je kunt bellen met het de gemeenten of het secretariaat van de LAG om je initiatief te bespreken, en/of hiervoor een afspraak te maken.

Om meer te lezen over de doelen van LEADER, de twee LEADER gebieden, de voorwaarden en de vervolgstappen voor het aanvragen van de subsidie ga je naar https://www.leaderdrenthe.nl/ en download je de Publieksversie van LEADER.