Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 17 april 2023

Kennissessie: Rol lokale initiatieven in Wijk- uitvoeringsplannen

Op dinsdag 9 mei organiseert de Drentse KEI samen met de Natuur en Milieufederatie een kennissessie over de rol van lokale energie-initiatieven in de totstandkoming van wijkuitvoeringsplannen (WUPs).

De afgelopen jaren is op alle overheidsniveaus ingezet op het uitwerken van plannen in het kader van de energietransitie. We worden geacht te besparen, van het gas af te gaan en waar mogelijk duurzame energie op te wekken. Op landelijk niveau zijn in het kader hiervan in 30 regio’s de RES-en (Regionale Energie Strategieën) uitgewerkt. Ook Drenthe heeft een RES. Gemeenten hebben aansluitend hierop een eigen opgave uitgewerkt en een warmte-transitievisie uitgewerkt. 

En nu zijn wijken en dorpen aan de beurt. In veel gemeenten wordt nu ingezet op zogeheten Wijk Uitvoerings Plannen (WUPs). Zie ook Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplan. Wat er in die WUPs moet komen te staan is voor inwoners maar ook voor veel gemeenten nog onduidelijk. Maar er is wel één vereiste. De inwoners moeten bij het maken van een plan betrokken worden. Lokale energie-initiatieven, -werkgroepen en coöperaties kunnen daarin een belangrijke rol spelen. 
 
Welke rol je als lokaal initiatief neemt, bepaal je uiteraard als lokaal initiatief zelf. Het is dan echter wel goed te weten hoe de transitie georganiseerd is en welke rollen er voor andere partijen zijn. Welke inzet wordt er door gemeenten gedaan? Wat doet de provincie? Welke rollen kun je als initiatief overwegen? Hoeveel tijd wil/kun/moet je daar als vrijwilliger in steken? En welke ondersteuning is er voor begeleiding bij het maken en uitvoeren van de wijkuitvoeringsplannen? Hierover gaan we graag met elkaar in gesprek.
 
We hebben twee inleiders voor deze kennissessie:

Christiaan Teule: Christiaan (bij velen bekend als oud medewerker van de NMF Drenthe) werkt in opdracht van de gemeenten en provincie Drenthe aan een nieuwe vorm van ondersteuning van gemeenten bij het maken en uitvoeren van WUPs (het Flexteam Warmtetransitie).

Krijn Korver: Krijn is medewerker van het landelijke platform Energie Samen en heeft goed zicht op landelijke ervaringen van de inzet van lokale initiatieven bij het tot stand komen van WUPs.

Na de inleidingen gaan we met elkaar in gesprek over de rol die jullie voor jezelf hierin zien en over de manier waarop lokale initiatieven het beste betrokken kunnen worden. 

Aanmelden
De bij ons bekende energie-initiatieven hebben inmiddels de uitnodiging voor deze kennissessie gekregen. Ben je betrokken bij een Drents lokaal energie-initiatief maar heb je geen uitnodiging gezien? Stuur dan een mail met je naam en het initiatief dat je vertegenwoordigt naar Margreet Schuiling (margreet@drentsekei.nl). Dan sturen we je de aanmeldlink.