TAG 1 Kennissessie kleine coöperatieve zon of windprojecten - Drentse Kei Kennissessie kleine coöperatieve zon of windprojecten TAG 2

Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 10 februari 2023

Kennissessie kleine coöperatieve zon of windprojecten

De Natuur en Milieufederatie Drenthe en de Drentse KEI nodigen u graag uit voor:

Kennissessie kleine coöperatieve zon of windprojecten

Wanneer:           dinsdag 7 maart 19.30 uur – 21.30 uur

Waar:                 De Schulp    Buizerdstraat 10 in Assen


Verschillende lokale energie-initiatieven hebben plannen voor het realiseren van een coöperatief project; sommige hebben al eerste stappen gezet, anderen spelen met het idee. De mogelijkheden voor grotere opwekinstallaties zijn momenteel beperkt vanwege de netcongestie. Maar kleine installaties zijn nog steeds wel mogelijk! Bijvoorbeeld zon op maatschappelijk vastgoed, op bedrijven, scholen, of misschien wel op een stuk gemeentegrond. Je kunt als lokaal initiatief een Postcoderoos (PCR)- project opzetten en gebruik maken van de SCE regeling (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking).

In deze kennissessie nemen we je mee in de belangrijkste aspecten van het opzetten van een klein zon- of windenergieproject en de fiscale zaken waar je mee te maken gaat krijgen.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe zet je een coöperatie op, hoe bepaal je de inleg van je leden en hoe zit het met de BTW?
  • Wat maakt dat een locatie geschikt is?
  • Welke afspraken maak je met de eigenaar van het land of dak?
  • Welke afspraken maak je met de leverancier van de panelen of windmolens en met de energieleverancier en netbeheerder?
  • En uiteraard ook, hoe kom je tot een businesscase, hoe vraag je SCE-subsidie aan waar regel je verdere financiering?

Sprekers
Gerard Offringa, is initiatiefbegeleider van de Drentse KEI en bestuurder bij Energie Coöperatie Noordseveld. Gerard heeft al diverse groepen inwoners gecoached bij het opzetten van een energiecoöperatie en bij het realiseren van postcoderoosprojecten. Hij deelt graag zijn kennis en ervaringen.

Norbert Buiter, ook wel de Groene fiscalist, is in het dagelijks leven belastingadviseur voor het MKB en richt zich vooral op verduurzaming van bedrijven. Hij heeft echter een coöperatief hart en kan snel en slim schakelen tussen de verschillende investerings-, exploitatie- en financieringsregelingen.
Hij vertelt ons met welke fiscale zaken energiecoöperaties te maken krijgen en geeft ‘tips en tricks’. 

Netwerkgelegenheid
Naast het delen van kennis zijn onze kennissessies ook bedoeld om onderlinge uitwisseling tussen lokale initiatieven mogelijk te maken. Er is dan ook alle gelegenheid om met andere coöperaties en energie-initiatieven in contact te komen. Heb je al veel ervaring met coöperatieve projecten? Kom en deel ze met anderen! Zo versterken we elkaar!

Aanmelden
De bij ons bekende energie-initiatieven hebben inmiddels een uitnodiging gekregen per mail gekregen. Bent u actief bij een lokaal Drents energie-initiatief en wilt u deze kennissessie graag bijwonen maar heeft u geen uitnodiging gezien? Stuur dan even een mail naar margreet@drentsekei.nl met vermelding van uw naam en de naam van het initiatief waar u actief bent. U ontvangt dan een aanmeldingslink.