Groen gas seminar 4 maart

Samen staan we voor een enorme uitdaging: hoe gaan we in de toekomst onze woningen en bedrijven verwarmen?

Diverse dorpen en gemeenten en lokale initiatieven zien groen gas als een (deel)oplossing voor dit vraagstuk. Maar wat is groen gas en welke mogelijkheden biedt groen gas in de lokale warmtetransitie?Deze vragen en meer komen aan de orde tijdens het Seminar Groen Gas op vrijdag 4 maart 2022. Energiecoöperaties en energiewerkgroepen bekend bij het Steunpunt energie-initiatieven zijn per mail uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. In mail vind u ook het programma en een aanmeldingslink.

Wat kunt u verwachten?
Tijdens dit seminar zijn er inleidingen van Gert Jan Evers (provincie Drenthe) en Erik van Eekelen (DLV Advies) over Groen Gas in de energietransitie.

Daarnaast is er een paneldiscussie waarin we met specialisten onder andere ingaan op de ruimtelijke inpassing, financiering, draagvlak en kennisuitwisseling. Deelnemers zijn Jan Schepers (Thuysgas), Bert Scheper (gemeente De Wolden), Marjolijn Tijdens (provincie Drenthe) en André van Mook (Energiefonds Drenthe).

Vervolgens kunt u deelnemen aan twee workshops waarin voorbeelden en toepassingen aan bod komen en de geschiktheid van ons energienetwerk voor groen gas..

Groen gas Projecten in ontwikkeling; met voorbeelden uit Drijber (Arjan Hoving) en Wijnjewoude (Harm de Kroon). Groen gas als een oplossing voor de Drentse warmtetransitie; met als spreker Eddy Veenstra (NV Rendo).

De gespreksleiding is tijdens het seminar in handen van Jasper Vos, Programmamanager Energietransitie, provincie Drenthe. Uiteraard is er ook voldoende tijd om te netwerken en vragen te stellen.

Geen uitnodiging ontvangen?

Bent u actief bij een Drents energie-initiatief/coöperatie maar heeft u geen uitnodiging gekregen en zou u het seminar wel graag willen bijwonen? Neem dan contact op met Margreet Schuiling, Drentse KEI: margreet@drentsekei.nl. Vermeld u naam en het initiatief waaraan u verbonden bent en de plaats van uw initiatief. Dan zorgen we ervoor dat u alsnog een aanmeldingslink en het volledige programma ontvangt. U dient zich vooraf aan te melden. Het maximaal aantal mensen dat we kunnen ontvangen is beperkt. Wees er dus snel bij.

We zien u graag 4 maart in het provinciehuis!

Met vriendelijke groet,

Natuur en Milieufederatie Drenthe,
Drentse KEI
Thuysgas, een initiatief van EC Westerveld
provincie Drenthe