Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 15 februari 2024

Gesprek met Erik Postema en Tom Verloop van Asser Energie – door Talitha Souverein

Energietuin Assen-Zuid

Aan de zuidkant van Assen komt het grootste project om duurzame zonne-energie op te wekken in Assen tot nu toe, vertellen Erik en Tom trots. De Energietuin bestaat uit ruim 37.000 zonnepalen, levert stroom voor 6.000 huishoudens, biedt ruimte voor reactie en ontspanning én is ontworpen met veel aandacht voor ecologie en biodiversiteit. De Energietuin is voor mens én natuur. Op die manier ontstaat er een beleeflandschap dat echte meerwaarde levert voor Assen. Erik vertelt dat er vele uitdagingen zijn geweest tijdens het traject: zo is er is heel veel werk verzet door vrijwilligers van de energiecoöperatie. In de aanloopperiode van de ontwikkeling hadden ze te maken met COVID-19 en stijgende prijzen. Hierdoor, en door het feit dat hun visie was om ruimte te bieden aan de natuur, is het een uitdaging geweest om de businesscase rond te krijgen. Het bestuur heeft echter niet opgegeven en in december gingen de eerste palen de grond in.

Naast Energietuin Assen-Zuid is Asser Energie hebben ze al twee zon-op-het-dak projecten gerealiseerd en is er nog één zon-op-het dak in ontwikkeling, evenals een energiepark op water. Aan ambitie geen gebrek bij Asser Energie.

Uitdagingen

Ondanks de torenhoge ambities heeft ook Asser Energie te maken met de nodige uitdagingen. Als ik Erik vraag wat de grootste uitdaging is antwoord hij: “de boel rendabel houden”. Door alle grote ontwikkelingen, stijgen ook de kosten voor bijvoorbeeld de administratie. Hij geeft aan dat hij blij is als hun leden klant worden bij Energie VanOns. Deelnemers aan projecten worden gevraagd over te stappen naar de eigen energiemaatschappij. Dan ontvangt Asser Energie een wederverkopersvergoeding. Dit stelt Asser Energie in staat om door te ontwikkelen. Daarnaast vindt het bestuur van Asser Energie het belangrijk dat meer jongeren zich aansluiten, hiervoor zijn ze in gesprek met jeugd- en jongerenorganisaties van onder andere politieke partijen. Ze hopen dat hierdoor ook de jongeren een stem aan tafel krijgen.

Een stevig bestuur met een duidelijke visie

Het bestuur is trots op waar ze nu staan. Het bestuur vult elkaar goed aan. De kennis en kunde die ze binnen het bestuur hebben ligt op het gebied van techniek, financiën, juridische vraagstukken, projectmanagement en subsidies. Dit heeft ze geholpen om bovengenoemde projecten waar te maken.

Als ze een tip mogen geven aan startende energiecoöperaties is het wel ‘stel een visie op!’. Een duidelijke visie en een heldere focus zorgt ervoor dat er een goed verhaal staat. Met dat verhaal kan je de hort op, bindt je mensen en realiseer je projecten die ertoe doen. Je bewust zijn van de omgeving waarbinnen je je beweegt, is zo belangrijk om te komen tot resultaten. Daarin wordt ook het belang gezien van goede en heldere communicatie.

De rol van de Drentse KEI

Tom vertelt desgevraagd dat hij de rol van de Drentse KEI duidelijk ziet in de eerstelijns ondersteuning aan (startende) energiecoöperaties. Maar ook de belangenbehartiging van energiecoöperaties richting gemeenten en provincie ziet hij als een belangrijke rol die de Drentse KEI op zich neemt.