TAG 1 Energie Samen in gesprek over onrendabel tarief SCE 2024 Zon - Drentse Kei TAG 2

Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 08 maart 2024

Energie Samen in gesprek over onrendabel tarief SCE 2024 Zon

Artikel van Energie Samen

De tarieven en wijzigingen voor de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) 2024 zijn eind januari bekend gemaakt. In het kort: het basisbedrag voor zonne-energie daalt van 13,1 cent in 2023 naar 10,9 cent in 2024 voor grootverbruikaansluitingen, en van 14 cent in 2023 naar 12,4 cent in 2024 voor kleinverbruikaansluitingen. Daarmee zijn volgens Energie Samen geen rendabele projecten op te zetten. Zij hebben dit inmiddels aangekaart bij het ministerie en zijn met de rekenaars van PBL in gesprek. De opening van de SCE is voorlopig met twee weken uitgesteld naar 15 maart.

De expertgroep Postcoderoos constateert ook dat de nieuwe tarieven niet overeenkomen met de werkelijke kosten in de praktijk, vooral wat betreft kapitaal- en ontwikkelingskosten. Deze kosten vormen een aanzienlijk obstakel voor onze leden. Daarom heeft Energie Samen de minister gevraagd de tarieven te herzien (download de brief van 9 februari 2024).

Op 21 februari is er een eerste overleg geweest over de tarieven SCE 2024 met de rekenaars van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en heeft Energie Samen ze ervan overtuigd dat ze nog eens naar de berekeningen moeten kijken. 

Siward Zomer (voorzitter Energie Samen):  “We zijn heel blij dat PBL zich constructief opstelt en opnieuw naar een aantal cijfers wil kijken. Nu zijn we druk bezig om samen met de expertgroep SCE/PCR cijfers te verzamelen om ons verhaal te onderbouwen. Als de opening van de SCE daardoor verder doorschuift, vinden we dat niet erg; beter later open dan met onrendabele tarieven.”

Tarieven

De basisbedragen voor zon-pv zijn lager dan in 2023. Voor windenergie zijn ze hoger. Bij waterkracht is het basisbedrag iets gedaald.