Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 30 november 2022

Buurtteam de Vledders organiseert energietoer

Buurtteam ‘De Fledders’ in Vries belt 23 april bij alle buurtgenoten aan. Willen buurtgenoten zich samen inzetten voor een wijkgerichte aanpak?

Het buurtteam  belt  zaterdag 23 april huis-aan-huis aan om te vragen een digitale enquête in te vullen. Dit als onderdeel van een uniek project dat het buurtteam in samenwerking met de Energie Coöperatie Drentse Aa en de gemeente Tynaarlo heeft opgezet.

Dit project heeft als doel te komen tot een wijkenergieplan dat richting geeft aan de wijze waarop de wijk geen gebruik meer maakt van fossiele energiebronnen. In een wijkenergieplan wordt onderzocht welke maatregelen en acties wenselijk zijn, welke kosten daaraan verbonden zijn en op welke wijze deze met of door de bewoners kunnen worden uitgevoerd. De actualiteit (klimaat, hoge energiekosten, oorlog in Oekraïne, aardbevingen in Groningen) maakt dit project nog urgenter.

Uitgangspunt is de wens van bewoners. Dit verzamelt het buurtteam door middel van een wijkconsultatie, een huis-aan-huis-enquête.  De buurtgenoten hebben in dit bijzondere project een bepalende rol.

Op zaterdag 23 april organiseert het buurtteam een energietour in de wijk ‘De Fledders’ met als doel, zoveel mogelijk buurtgenoten te enthousiasmeren de digitale vragenlijst in te vullen. Buurtgenoten kunnen op vijf ontmoetingsplaatsen in de wijk, hulp krijgen bij het invullen van de digitale vragenlijst en horen hoe anderen in de straat werken aan het verduurzamen van hun woning. Op drie van de vijf ontmoetingsplaatsen is heerlijke koffie en/of thee aanwezig van een barista op locatie!

Naar een wijk energieplan in de Fledders

Door het buurtteam wordt door middel van de huis-aan-huis enquête de wensen, ideeën, ambities en mogelijkheden van de buurtgenoten verzameld. Meer dan 650 woningen worden bezocht.

Door de gemeente Tynaarlo, de provincie Drenthe en Enexis is de opbouw van de wijk en de netwerkstructuur van het energienetwerk in kaart gebracht.

Uitkomst (analyse en conclusies) van beide stappen worden 24 mei in een buurtbijeenkomst gepresenteerd aan alle buurtgenoten. Dit is voor het buurtteam het moment om samen te bepalen of er voldoende draagvlak is voor een wijkgerichte aanpak.

Buurtteam ‘De Fledders’ kan dit niet alleen!

Vanaf eind 2015 zet het buurtteam, bestaande uit 6 leden, zich vrijwillig in voor het verduurzamen van de woningen in de wijk ‘De Fledders’. Door informatiebijeenkomsten te organiseren, offertetrajecten op te zetten, nieuwsbrieven uit te brengen en projecten te ontwikkelen. Met veel energie van het buurtteam samen minder energie gebruiken in de wijk ‘De Fledders’. Buurtgenoten informeren en ondersteunen in het maken van bewuste keuzes, is en blijft de drijfveer.

Buurtteam ‘De Fledders’ gelooft dat als buurtgenoten een eigen verantwoordelijkheid nemen in het ondernemen van activiteiten als het gaat om de energietransitie en niet afwachten totdat de (lokale) overheid het voorschrijft, samen als wijk meer kunnen bereiken.