Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 01 mei 2023

Buurtprocesbegeleider gezocht!

Wil jij op lokaal niveau mensen activeren om samen hun huizen & buurten te verduurzamen? Weet je hoe je mensen bij elkaar brengt, hoe je samen doelstellingen kunt formuleren en organiseer je graag acties om die doelstellingen te bereiken?

Dan is deze vacature echt iets voor jou!

Drentse KEI
De Drentse KEI is een koepelorganisatie voor lokale Drentse Energie-initiatieven. Lokale Energie-initiatieven zijn groepen bewoners (of organisaties en bedrijven) die samen duurzame energie willen opwekken of energie willen besparen. We ondersteunen hen bij het organiseren van besparingsacties, het realiseren van duurzame opwekprojecten en het oprichten van energiecoöperaties. We zijn een organisatie zonder winstoogmerk. Ons organisatie bestaat uit 6 gedreven vrijwilligers met ervaring in de coöperatieve burgerbeweging en een klein team van drie initiatiefbegeleiders.

Wat ga je doen?
Je gaat samen met buurtplatformen in de gemeente Noordenveld aan de slag om in 4 of 5 buurten te verduurzamen. Je hebt hierbij nauwe afstemming met de Energie Coöperatie Noordseveld en hun energiecoaches. Je organiseert bewonersavonden en collectieve inkoopacties om verduurzaming bereikbaarder en betaalbaarder te maken voor de bewoners van deze buurten.
Je onderhoudt contacten met de gemeente Noordseveld en met installerende partijen van duurzame maatregelen. 
Je monitort de resultaten en rapporteert aan het landelijk project management Energie samen. Je wordt begeleidt door de initiatiefbegeleiders van de Drentse KEI en krijgt ook een training vanuit Energie Samen. In een aantal sessies leer je hoe je samen een buurtenergieplan voor duurzame warmte en isolatie maakt. Ook maak je kennis met de kern van projectmanagement, bewonersparticipatie en samenwerking met de gemeente.

Energie Samen
Energie Samen is de landelijke belangenbehartiger voor lokale energie coöperaties. In het ‘Opschalingsproject buurtinitiatieven’ is de Drentse KEI partner van Energie Samen. Doel is om nog dit jaar (2023) in 4 of vijf wijken minimaal 36 energiebesparende maatregelen uitgevoerd te krijgen.

Ben jij iemand die…

  • die zich goed kan inleven in anderen, en over goede contactuele vaardigheden beschikt?
  • die anderen kan inspireren en motiveren?
  • die de affiniteit heeft met de burgerenergiebeweging?
  • ervaring heeft met het maken van rapportages?
  •  voldoende financieel inzicht heeft?
  • met een opleidingsniveau HBO/WO?

Reageren
Solliciteer dan op deze vacature vὸὸr 15 mei. Startdatum is uiterlijk begin juni 2023. We schatten de benodigde tijd voor dit jaar in op 32 tot 40 uur gemiddeld per week. Afhankelijk van inschaling  zal  het salaris € 3900 euro tot € 4700 bruto per maand zijn bij een fulltime dienstverband. Ook mogelijk in de vorm van een opdracht voor een zzp’er. Bij gebleken succes van dit project is voortzetting in 2024 waarschijnlijk. 

Vragen
Voor je reactie en vragen kun je je richten tot Dick Bruin: Dick@drentsekei.nl/ 06 – 45630990 of Margreet Schuiling: margreet@drentsekei.nl / 06  -27 34 12 01.