TAG 1 Boeren in vier gemeenten mogen hogere windmolens plaatsen op erf  - Drentse Kei TAG 2

Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 07 juli 2023

Boeren in vier gemeenten mogen hogere windmolens plaatsen op erf 

Kansen voor energiecoöperaties?
Boeren in vier Drentse gemeenten mogen de komende tien jaar hogere molens op hun erf plaatsen. In Drenthe is de maximale toegestane hoogte 15 meter, maar in Midden-Drenthe, De Wolden, Westerveld en Hoogeveen wordt dat opgerekt. Daar mag de ashoogte voortaan reiken tot 25 meter.

Vallen de hogere molens in de eerste twee jaar na plaatsing in goede aarde bij omwonenden, blijft het landschap onaangetast en pakken de energieopbrengsten gunstig uit, dan krijgt de proef mogelijk een vervolg. De boeren kunnen dan een definitieve vergunning aanvragen voor hun windturbine en die laten staan. Zo niet, dan moet de hogere molen na tien jaar weg.

Voorwaarden
Aan de proef zitten wel enkele voorwaarden verbonden. Zo mogen in elke deelnemende gemeente maximaal tien agrariërs meedoen. Het initiatief moet boeren, die worstelen met de gestegen energieprijzen, financieel meer ademruimte geven. Mogelijk kan deze pilot ook kansen bieden voor energie coöperaties. Zo zou een plan waarbij een agrariër de opbrengsten van 1 molen ontvangt en de coöperatie een tweede windmolen exploiteert waarschijnlijk kunnen rekenen op meer draagvlak van omwonenden. Of dit financieel interessant is voor coöperaties om in een dergelijk project in te stappen is nog niet duidelijk. Het feit dat de molens na 10 jaar mogelijk weggehaald moeten worden, zal het lastig maken om tot een goede businesscase te komen. 

Vraag hulp
Maar als Drentse KEI gaan we mooie duurzame energie-uitdagingen niet uit de weg. Dus ben je als coöperatie geïnteresseerd in deelname in een pilot samen met een agrariër? De Drentse KEI helpt jullie graag! Neem contact op met een van onze initiatiefbegeleiders.