Wouter van Energie VanOns

Zon-op-dak-projecten gesaboteerd

Het kan toch niet zo zijn dat de Rijksoverheid haar eigen beleid tegenwerkt? Toch is dat wel het effect van de huidige SDE+-regeling. Het kabinet heeft (net als de meeste mensen) het liefst zonnepanelen op daken in plaats van op de grond. Toch mogen grootschalige zonnevelden de subsidiepot leegvissen, voordat zonnedaken aan de beurt komen. “Afgelopen kwartaal zijn ruim 6.000 van de 7.000 subsidieaanvragen afgewezen,” vertelt onze projectbegeleider Wouter. “Juist de projecten die de overheid wil stimuleren, kunnen nu niet doorgaan.”

Iedereen wil zon op dak

Het voelt zo logisch: eerst daken vol leggen met zonnepanelen en dan pas zonneparken op bruikbare grond. Voor zon op dak is het maatschappelijk draagvlak ook veel groter. Dit zien we bij Energie VanOns bijvoorbeeld terug in reacties onder onze berichten op sociale media. Als we een nieuwtje delen over een zonnepark op het veld, levert dat soms flink kritische reacties op. Mensen reageren veel positiever op nieuws over zonnedaken. Het is dan ook niet voor niets dat provincies en gemeenten afgelopen jaar nog samen met het kabinet een voorkeursvolgorde hebben afgesproken: de zogenaamde Zonneladder. Leg eerst zonnepanelen op daken en onbenutte bebouwde locaties. Grootschalige parken op landbouwgrond staan juist helemaal onderaan.

lees verder