View this email in your browser

Nieuwsbrief Drentse Kei  februari 2018

Beste mensen,
De maand januari ligt alweer achter ons en is voorbij gevlogen. Er komt veel op ons af, wat veel tijd en energie. Vooral positieve energie, want de transitie lijkt in een stroomversnelling te komen. Vandaag de toezegging van minister Wiebes dat de gaswinning verlaagd gaat worden tot 12 miljard kuub per jaar. De tijd zal het leren wat dit voor de transitie gaat betekenen.
Met deze nieuwsbrief informeert het bestuur de aangesloten lokale energie coöperaties over verschillende actualiteiten. Wij stellen feedback zeer op prijs. Wanneer jullie als aangesloten energie coöporaties over bepaalde thema's geïnformeerd willen worden, horen wij dat graag. Reageer NIET via mailing@drentsekei.nl, maar laat het ons weten via de email info@drentsekei.nl

Ledenvergadering


Beste leden van de Drentse KEI,
Hierbij informeren we jullie over de nieuwe datum voor onze ledenvergadering. Die is vastgesteld op woensdag14 maart; 19.30 uur in MFA De Spil, Floralaan 2 te Bovensmilde.

Jullie ontvangen voorafgaand aan de vergadering de agenda en stukken.

PS Heb je 20 april al in je agenda staan? Symposium NLD

 

De voorzitter komt naar je toe ...


Als voorzitter vind ik het belangrijk om met jullie goede contacten te onderhouden. Belangrijk omdat wij als bestuur graag willen weten waar jullie als lokale coöperaties mee bezig zijn of mee bezig willen gaan en vooral om te horen waarmee we jullie kunnen helpen. Daarom wil ik graag in elk geval op jullie ALV aanwezig zijn, maar ook graag met de bestuursleden geregeld het gesprek aangaan. Bel me op met je vragen of plan een afspraak via de mail.
 
De bestuursvergadering Ec Drentse Aa bijgewoond ter voorbereiding op de ALV van de Drentse Aa. Vooral de activiteiten in de Buurkrachtbuurten met allerlei verduurzamingsacties verlopen goed. Binnenkort start een warmtepompen actie. De Gasunie heeft een zeer verhelderende presentatie over warmtepompen gegeven voor een volle zaal. Als andere Ec’s belangstelling hebben voor deze presentatie, laat het ons weten. Een opwekproject bij een biologische boerderij is in onderzoek. Uiteraard heeft de KEI zich als ondersteuner en adviseur aangeboden. Het bezoek is de eerste in de reeks bezoeken die de voorzitter aan alle Ec’s dit jaar wil gaan brengen om de banden tussen de leden en het bestuur van de KEI aan te halen, maar vooral om tot een betere uitwisseling te komen en vanuit de KEI een gerichte ondersteuning aan te kunnen bieden.

Aanvulling bestuur ..

In de komende ledenvergadering wordt Dick Bruin voorgedragen als bestuurslid. Hij stelt zich vast voor, want hij loopt vast "stage" en gaat eventueel mee naar bijeenkomsten, vandaar dat wij Dick vast even voorstellen. Wij heten hem van harte welkom in het bestuur. Wellicht ook iets voor jou?
Aardbevingen in Groningen - IJsberen die hun thuishaven kwijt raken - Plasticsoep in de oceanen – Aardolie in de zeeën.
 
Mede hierom wil ik actief meewerken aan een duurzamer wereld. In het bestuur van de KEI zie ik mogelijkheden om dat werk concreet te maken. Als docent en als manager heb ik mij ingezet voor het onderwijs aan VMBO leerlingen. Een prachtige doelgroep met veel potentie. In mijn vrije tijd actief in de moestuin, wandelaar maar ook een fanatieke bridger.
 
Wil de komende jaar meewerken aan de transitie naar een duurzamer wereld.
 
Dick Bruin, geboren 27 november 1957
Gehuwd, drie kinderen.

 

Nieuwe initiatieven


 
EC Nijeveen
Een oriënterend gesprek gevoerd met de voorzitter Harry van Dijk van de in oprichting zijnde nieuwe coöperatie in Nijeveen. Niet alleen over de ambities van Ec Nijeveen, maar ook over de samenwerking met en aansluiting bij de KEI. Nijeveen streeft naar energieneutraliteit en zijn daarover al in een vergevorderd stadium van onderzoek met o.a. SEN en de Energiewerkplaats Drenthe.
Binnenkort neemt het bestuur van de EC in oprichting het besluit over al of niet deelnemen aan KEI/NLD.

Reestdal Energie
Een eerste kennismakingsgesprek gehad met het bestuur van Reestdal Energie. Een grote energiecoöperatie in het zuiden van Drenthe – De Wolden – met ruim 150 leden/klanten. Samen met Jaap en Erik van NLD hebben we onze beweging gepresenteerd en betekenis gegeven aan de rol van de KEI en NLD in de energietransitie voor Drenthe. Uiteraard ook toegelicht wat onze beweging met een eigen energiebedrijf zo uniek maakt.
 
 

Energiewerkplaats Drenthe

 
Het laatste overleg in de Energiewerkplaats Drenthe heeft een verdere uitwerking en concretisering van het aanbod voor de wijkaanpak opgeleverd. De wijkaanpak is erop gericht om samen met de burgers in de wijken en buurten te werken aan energieneutraal wonen. Dit sluit aan op de ambities van de provinciale Expeditie Energieneutraal Wonen Drenthe 2040. Met deze wijkaanpak streven we naar een versnelling van de uitrol van de Quick Fit aanpak, ontwikkeld door SEN.

Het Keienteam

Experts uit eigen gelederen gevraagdHET KEIENTEAM – EXPERTS UIT EIGEN GELEDEREN GEVRAAGD
De KEI wil bij alle startende en lopende projecten gerichte ondersteuning kunnen bieden. Vooral binnen de Energiewerkplaats voor nieuwe initiatieven, maar ook voor onze eigen leden. Daarom zijn we op zoek naar experts voor ons nieuwe KEIENTEAM die hun kennis willen delen. We zoeken experts in het brede terrein van de energietransitie zoals voor het opzetten van PCR-projecten, SDE+ aanvragen, landschapsinpassing, omgevingsvergunning, juridisch advies bij het opstellen van contracten voor opweklocaties, netwerkbeheer, het opzetten van een coöperatie, business cases, scenario’s en innovatie van verduurzaming, energieneutraal advies etc. Het gaat hier om experts die zich tegen een niet-commerciële vergoeding via het KEIENTEAM voor de Energiewerkplaats willen inzetten. Wie zich als expert in het KEIENTEAM wil inzetten voor de energietransitie in Drenthe meldt zich aan bij Tom of Richard.
 

Op naar een energieneutraal Drenthe in 2040


 
De KEI gaat via het DEKO het overleg met de Drentse gemeentes activeren. Vooral de manier waarop de gemeentes onze leden kunnen faciliteren bij het opzetten van duurzame projecten. De KEI wil daarom in beeld gaan brengen wat er nodig is om de doelstelling Drenthe in 2040 Energieneutraal samen te kunnen verwezenlijken en welk programma aan duurzame projecten daarvoor provincie-breed nodig is. Ondervindt je belemmeringen bij het realiseren van projecten binnen je gemeente? Stuur een mailtje naar de voorzitter, dan gaan we samen het gesprek aan en zoeken we naar een provinciebreed gedragen oplossing.

In de KEIkerOnze nieuwsrubriek heeft een naam, namelijk in de KEIker. Heb je nieuws wat je in de KEiker geplaatst wilt hebben, dan een mail naar keiker@drentsekei.nl
 

Tenslotte


Stuur de nieuwsbrief door naar je collega's of ander personen die geïnteresseerd zijn in energie initiatieven in Drenthe.


Copyright © *|CURRENT_YEAR|* Drentse Kei, All rights reserved.

U ontvangt deze mail, omdat de Drentse Kei u over verschillende zaken wil informeren. Wilt u in contact komen met ons, stuur dan een email naar info@drentsekei.nl of via het contactformulier op drentsekei.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.