View this email in your browser

Nieuwsbrief Drentse Kei december 2017

Beste mensen,
Er is veel gebeurd de afgelopen maanden en er staat veel op stapel. De KEI heeft veel nieuwe contacten en is van plan van 2018 een actief, creatief en duurzaam nieuw jaar te maken
Met deze nieuwsbrief informeert het bestuur de aangesloten lokale energie coöperaties over verschillende actualiteiten. Wij stellen feedback zeer op prijs. Wanneer jullie als aangesloten energie corporaties over bepaalde thema's geïnformeerd willen worden, horen wij dat graag. Reageer NIET via mailing@drentsekei.nl, maar laat het ons weten via de email info@drentsekei.nl

Kei-bestuur wil groeien


Er is veel werk voor het bestuur en we zoeken al een tijdje naar uitbreiding. Er is al een kandidaat voor een bestuursfunctie maar we willen graag een vertegenwoordiger uit de zuidelijke helft van Drenthe erbij hebben. Zegt het voort of meldt je aan!
 

De voorzitter komt naar je toe ...


Als voorzitter vind ik het belangrijk om met jullie goede contacten te onderhouden. Belangrijk omdat wij als bestuur graag willen weten waar jullie als lokale coöperaties mee bezig zijn of mee bezig willen gaan en vooral om te horen waarmee we jullie kunnen helpen. Daarom wil ik graag in elk geval op jullie ALV aanwezig zijn, maar ook graag met de bestuursleden geregeld het gesprek aangaan. Bel me op met je vragen of plan een afspraak via de mail.

De relatie met de provincie verbeterd


Met de provincie hebben we een goed gesprek gehad om onze rol voor Drenthe en de relatie met het provinciaal bestuur te verbeteren. We hebben afgesproken de focus op het werven van nieuwe leden voor de KEI en nieuwe klanten voor ons eigen energiebedrijf te leggen. Onze positie in de provincie Drenthe wordt voor een belangrijk deel bepaald door onze stem in het beleid van Noordelijk Lokaal Duurzaam. Op verzoek van de provincie Drenthe gaan we een noordelijk Koepels-Provincies-NLD overleg organiseren met de centrale vraag op welke wijze de Koepels met een eigen business case zelfstandig kunnen voortbestaan.
 

Energiewerkplaats Drenthe komt in actie in 2018

 
De provinciale subsidieregeling heeft vorm gekregen en de eerste aanvragen voor een projectsubsidie zijn binnen en worden door de Energiewerkplaats beoordeeld en van advies voorzien ter ondersteuning van de subsidie aanvraag. Zoals jullie weten kunnen jullie nieuwe projectplannen indienen voor kosten die niet door de business case gedragen kunnen worden tot een maximum van € 10.000, te beoordelen door de provincie. Voor het opzetten van projectplannen kan je gratis professionele ondersteuning krijgen via de Energiewerkplaats.
Inmiddels is er een initiatievenbegeleider voor de werkplaats geworven. Deze wordt begin 2018 door ons ingewerkt en zij zal zich spoedig aan jullie presenteren

Het Keienteam

Experts uit eigen gelederen gevraagdHET KEIENTEAM – EXPERTS UIT EIGEN GELEDEREN GEVRAAGD
De KEI wil bij alle startende en lopende projecten gerichte ondersteuning kunnen bieden. Vooral binnen de Energiewerkplaats voor nieuwe initiatieven, maar ook voor onze eigen leden. Daarom zijn we op zoek naar experts voor ons nieuwe KEIENTEAM die hun kennis willen delen. We zoeken experts in het brede terrein van de energietransitie zoals voor het opzetten van PCR-projecten, SDE+ aanvragen, landschapsinpassing, omgevingsvergunning, juridisch advies bij het opstellen van contracten voor opweklocaties, netwerkbeheer, het opzetten van een coöperatie, business cases, scenario‘s en innovatie van verduurzaming, energieneutraal advies etc. Het gaat hier om experts die zich tegen een niet-commerciële vergoeding via het KEIENTEAM voor de Energiewerkplaats willen inzetten. Wie zich als expert in het KEIENTEAM wil inzetten voor de energietransitie in Drenthe meldt zich aan bij Tom of Richard.
 

Groei leden - Groei klantenHet nieuwe KEI-bestuur heeft dit jaar twee nieuwe leden mogen verwelkomen en een paar in oprichting zijnde coöperaties hebben zich al bij ons gemeld. Met ons streven in een jaar tijd 10 nieuwe coöperaties als lid van de KEI te verwelkomen zijn we al flink op weg. Van Diever tot Nijeveen, van Drijber tot Sleen.
Met de klantenwerving gaat het minder goed. Om daar verbetering in aan te brengen zal in 2018 de naamsverandering van Noordelijk Lokaal Duurzaam gepaard gaan met een provinciale wervingscampagne. Zie hiervoor de berichten die de voorzitter aan jullie rond heeft gestuurd en nog gaat rond mailen. Heb je leuke ideeën hierover? Meld dat aan de voorzitter!
 

Op naar een energieneutraal Drenthe in 2040


 
De KEI gaat via het DEKO het overleg met de Drentse gemeentes activeren. Vooral de manier waarop de gemeentes onze leden kunnen faciliteren bij het opzetten van duurzame projecten. De KEI wil daarom in beeld gaan brengen wat er nodig is om de doelstelling Drenthe in 2040 Energieneutraal samen te kunnen verwezenlijken en welk programma aan duurzame projecten daarvoor provincie-breed nodig is. Ondervindt je belemmeringen bij het realiseren van projecten binnen je gemeente? Stuur een mailtje naar de voorzitter, dan gaan we samen het gesprek aan en zoeken we naar een provinciebreed gedragen oplossing.

What's in a name ..Op het einde van het jaar, met een nieuw 2018 in het zicht zal onze energie-leverancier een meer dynamische en sprekende naam krijgen. De wat langere missionaire naam, te vaak afgekort en te weinig bekend in Drenthe maakt plaats voor een nieuwere. De beweging is van ons en voor ons en het heeft er alle schijn van dat we in 2018 “ENERGIEVANONS” mogen promoten. De ALV van de ‘NLD’ van ons op 20 december buigt zich mede over de voors en tegens. De coöperaties zullen de transitie van naam en beweging in 2018 mogen uitdragen.
 

Tenslotte


Het bestuur wenst jullie een duurzaam en initiatiefrijk 2018.


Tom, Richard, Godfried en Luuk


 
Copyright *|CURRENT_YEAR|* Drentse Kei, All rights reserved.

U ontvangt deze mail, omdat de Drentse Kei u over verschillende zaken wil informeren. Wilt u in contact komen met ons, stuur dan een email naar info@drentsekei.nl of via het contactformulier op drentsekei.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.