View this email in your browser


Nieuwsbrief Drentse Kei  februari 2018

Beste mensen,
Voorjaar geeft het mooie Drentse landschap weer kleur, mensen trekken weer naar buiten en de zon zorgt voor de productie van de opwek installaties. Het Drentse landschap verandert ook qua nieuwe initiatieven, want er is volop reuring op dit gebied. Best goed nieuws kunnen we wel stellen. De afgelopen maanden viel de groei in het aansluitingen wat stil, maar wie weet geeft het prille voorjaar ook haar positieve bijdrage. De lokale initiatieven VanOns komen de komende periode hopelijk veelvuldig in de KEIker, let maar op.
Met deze nieuwsbrief informeert het bestuur over verschillende actualiteiten. Wij stellen feedback zeer op prijs. Wanneer jullie als aangesloten energie coöperaties over bepaalde thema's geïnformeerd willen worden, horen wij dat graag.
Reageer NIET via mailing@drentsekei.nl, maar laat het ons weten via de email info@drentsekei.nl

Tom bij Radio Drenthe


Cassata staat op 31 maart stil bij de strijd voor meer vrouwen in de Drentse politiek. Het aantal vrouwelijke raadsleden is met 12 gestegen, maar hoeveel vrouwen worden er straks wethouder? Verder de komende en gaande voorzitter (man voor vrouw) van het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt. En hoever is Drenthe met de energietransitie, zeker nu de graskraan in Groningen dichtgaat. Speciale tafelgast is VVD-politica Nynke Houwing die na twintig jaar lokaal bestuur in Emmen vertrekt. Presentatie: Margriet Benak.

Een Kei van een ledenvergadering ...


Wij kunnen terugkijken op een goede ledenvergadering waar ook veel tijd was voor coöperaties om de activiteiten toe te lichten. Vooral nadat de vergadering was gesloten, werd, ondanks dat al wat later was geworden, veel nagesproken en onderlinge contacten aangehaald. Erg positief kunnen we wel stellen. Niet alleen leden waren aanwezig, maar Jan Hink (GreK), Christiaan Teule (NMF Drenthe), Klaas Dolsma (NLD) en Sam.van der Meij wat extra dimensie aan de vergadering gaf. De notulen zijn inmiddels verzonden.

Groei aantal aansluitingen


Dit jaar is het aantal klanten nauwelijks toegenomen, gelukkig is er een kleine toename. Wellicht dat het voorjaar weer inspireert, zodat de beweging VanOns verder kan groeien.
 
Aangesloten Drentse initiatieven Aantal klanten januari '18 Aantal klanten februari '18 Aantal klanten maart '18 Aantal klanten april '18 Groei t.o.v. vorige maand
Coöperatieve vereniging EC NoordseVeld U.A. 132 136 137 141 4
Energiecoöperatie Duurzaam Assen 35 36 36 37 1
EnergiePioniers 27 28 27 28 1
Energiecoöperatie Drentse Aa 24 23 23 24 1
Energie Coöperatie Hooghalen  22 21 21 21 0
Energie Coöperatie De Broekstreek u.a. i.o. 16 16 16 16 0
Duurzaam Bovensmilde 12 12 12 12 0
Coöperatie Um Zunst 9 9 9 9 0
Vereniging Duurzaam Balinge 7 7 7 7 0
Vereniging voor Dorpsbelangen R.A.S. 5 5 5 5 0
Coöperatieve vereniging ECO Oostermoer U.A. 6 6 5 5 0
Stichting Hoogeveen Energie 4 4 4 4 0
Totalen: 299 303 302 309 7


 
 

Een KEIkje op de site van Thuysgas


Thuysgas heeft zich onlangs aangesloten bij de Drentse Kei en voor ons een reden om eens een KEIkje te nemen op de site van het initiatief in de gemeente Westerveld.

Introductie:
De laatste jaren zien we een snelle opkomst van verschillende vormen van energieopwekking. Daarbij is de zon onze grote energiebron. Directe omzetting van zonlicht in elektriciteit is in Nederland na een moeizame aanloop voor iedereen een makkelijk haalbare en betaalbare mogelijkheid geworden. Daarmee is tevens de weg van centrale opwekking naar decentrale opwekking ingeslagen.
De weerafhankelijkheid van directe zonne-energie zoals dag/nacht, bewolking en jaargetijde maakt de opbrengst van zonnepanelen fluctuerend en levert de meeste energie in de zomer terwijl we in de winter juist veel meer energie verbruiken. Ook opslag van elektrische energie is nog zeer kostbaar. ...

Lees verder

Expertise-team de KEI Van Ons

Experts uit eigen gelederen gevraagd 

De Drentse KEI geeft advies en deelt kennis over:

  • het starten/opzetten en in stand houden van een duurzame energiecoöperatie
  • lokaal duurzame energie opwekken
  • energie besparen

De Drentse KEI overlegt namens haar leden met de decentrale overheden, organisaties die duurzaamheid nastreven, de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Met haar leden wil de Drentse Kei zich inzetten voor een groot en krachtig Energiebedrijf VanOns. Om deze taken efficiënter uit te kunnen voeren is zij voornemens een stichting op te richten:

Expertise-team de KEI VanOns.

netwerkbeheer, het opzetten van een coöperatie, business cases, scenario’s en innovatie van verduurzaming, energieneutraal advies etc. Het gaat hier om experts die zich tegen een niet-commerciële vergoeding via het KEIENTEAM voor de Energiewerkplaats willen inzetten. Wie zich als expert in het KEIENTEAM wil inzetten voor de energietransitie in Drenthe meldt zich aan bij Tom of Richard.

De site VanOns
PvdA Drenthe: onderzoek of provincie lokaal energie kan inkopen?


Met een breed gesteunde motie vraagt de Statenfractie van PvdA Drenthe het College van GS te onderzoeken of het mogelijk is om lokale energiecoöperaties te betrekken bij de provinciale energie-inkoop. De door de provincie ingekochte energie kan namelijk extra bijdragen aan de energietransitie in het noorden en geeft daarmee ook volume aan de lokale energiecoöperaties. De motie werd ingediend met de fracties van SP, GroenLinks, 50plus en D66.

Lees verder

In de KEIkerOnze nieuwsrubriek heeft een naam, namelijk in de KEIker. Heb je nieuws wat je in de KEiker geplaatst wilt hebben, dan een mail naar keiker@drentsekei.nl
 

Tenslotte


Stuur de nieuwsbrief door naar je collega's of ander personen die geïnteresseerd zijn in energie initiatieven in Drenthe.


Copyright © *|CURRENT_YEAR|* Drentse Kei, All rights reserved.

U ontvangt deze mail, omdat de Drentse Kei u over verschillende zaken wil informeren. Wilt u in contact komen met ons, stuur dan een email naar info@drentsekei.nl of via het contactformulier op drentsekei.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.