Wonen in een huis van stro

In 2050 moeten alle gebouwen in heel Nederland aardgasvrij zijn. Dit is afgesproken in het landelijk klimaatakkoord. Dat betekent voor de gemeente Coevorden dat voor ruim 15.000 woningen en bijna 3.300 gebouwen een alternatief voor aardgas moet worden aangeboord zodat we kunnen blijven verwarmen, koken of douchen.

Huub Onland en Stieneke Lucassen uit Meppen zijn er nu al klaar voor. Ze wonen in een huis van stro en leem. “Met een dergelijke constructie ga je terug naar de natuur, dat is wat we voor ogen hadden”

Het stel woont al weer bijna tien jaar in een huis van onder meer leem en stro. In 2018 werd het huis uitgeroepen tot meest duurzame huis van Drenthe.

Het echtpaar heeft een fraai en degelijk huis gebouwd met uit strobalen opgetrokken muren. “Ons huis van stro stelt ons in staat om de milieubelasting zo gering mogelijk te maken. Dat was voor ons één van de voornaamste uitgangspunten.” 

Met leem en natuurlijke restproducten hebben ze het energieneutraal huis van hun dromen gebouwd. Het huis beschikt over zonnepanelen; verder ondersteunen een zonnecollector en een houtkachel de warmwatervoorziening.

Toonaangevend ervaringsplatform

Met de energietransitie voor de deur willen Huub en Stieneke graag de opgedane kennis en ervaring delen. ‘We maken sinds 2018 deel uit van de Nationale Duurzame Huizen Route, dat is uitgegroeid tot een toonaangevend ervaringsplatform als het gaat om duurzaam bouwen en wonen. Het biedt huiseigenaren de kans om met elkaar in contact te komen en tips en ideeën uit te wisselen over het verduurzamen van hun woning.’

Fossielvrij wonen

Dit sluit volgens Huub en Stieneke goed aan bij de ontwikkelingen richting fossielvrij wonen. “Een huis verduurzamen is een heel proces en het is ons gelukt dat doel te bereiken. Passend in hun filosofie van duurzaam bouwen met materialen uit de eigen natuurlijke omgeving en veelal tweedehands.”

Een huis van stro en leem klinkt wat onwerkelijk

Een huis van stro en leem. Het klinkt in eerste instantie wat onwerkelijk, maar strobouw is inmiddels uitgegroeid tot een goed ontwikkelde ecologische bouwmethode. Het huis van Huub  en Stieneke bewijst dat in één klap met alle vooroordelen kan worden afgerekend.

Ultra rustig plekje in buitengebied Meppen

In 2008 verruilden Huub en Stieneke het drukke jachtige leven in het westen voor een ultra rustig plekje in het buitengebied van Meppen. Op een ruime kavel hebben de ze de plannen voor een huis van stro uitgedacht en ten uitvoer gebracht. Praktisch alle werkzaamheden zijn door Onland en Lucassen eigenhandig uitgevoerd: het ontwerpen, bouwtekeningen vervaardigen, ‘metselen’ van de strobalen, stuken met leem en vervaardigen van de kozijnen. In totaal hebben ze dan meer dan zes jaar aan het project gewerkt. Daarmee is een droom werkelijkheid geworden voor het milieubewuste echtpaar met groene vingers.

“Er is geen beter en duurzamer bouwmateriaal dan stro’, zeggen Huub en Stieneke volmondig. Toen ze nog in het Utrechtse Nieuwersluis woonden lazen ze een artikel over duurzaam bouwen, of concreter gezegd, een huis bouwen van stro en leem. “Al snel kwamen we tot de ontdekking dat een dergelijke bouwconstructie heel perspectiefvol is en bovendien zeer gunstig is voor het milieu”, zo benadrukken Huub en Stieneke.

Gezond leefklimaat

Als tweede voordeel noemen ze het gezonde leefklimaat. “Of het nu warm of koud is : de combinatie van stro en leem zorgen voor een ideaal binnenklimaat. Strobalen muren zijn zeer goed isolerend en, aangezien ze door ons zijn afgesmeerd met leemstuc ook uitstekend brandwerend. De zonnecollectoren en een gemetselde houtkachel voorzien de woning van verwarming en warmwater behoefte.”

Energiebehoefte

Door de ligging van hun woning in het buitengebied zijn Huub en Stieneke wat energiebehoefte betreft voor een groot deel selfsupporting. ‘Wonen en leven zonder nutsaansluitingen: zonder elektriciteit – en gasaansluiting. Het is voor ons zeker geen gemis. Het geeft juist een groot gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid. We laten graag zien hoe we ook zonder de traditionele nutsvoorziening in onze behoefte kunnen voorzien.” Omdat we geen aansluiting hebben op het electriciteitsnet moeten we in de winter met een dieselaggregaat de accu’s vullen. Dat is niet zoals we het willen, maar daar is nu nog geen alternatief voor. Wie weet komt dat nog.

Kijk voor meer informatie over bouwen met stro op strobouw.nl en op www.duurzamehuizenroute.nl