Webinar tussen woorden en daden

Burgerpanels, burgerparticipatie; het is het buzz-woord als het gaat om klimaatbeleid. Het recente advies over burgerpanels, “Betrokken bij klimaat” van Alex Brenninkmeijer is daarbij een belangrijk stuk. 

“Bestuurders die burgers het vertrouwen geven mee te beslissen, krijgen niet alleen hulp van burgers, maar ook hun vertrouwen”, stelden twee voorvechters voor burgerpanels in een eerder verschenen opiniestuk.

Klik hier voor meer informatie