Vacature ‘Aanjager Lokale Energietransitie’ bij NMF Drenthe

Lokale initiatieven en lokaal eigenaarschap zijn belangrijke succesvoorwaarden voor de energietransitie zoals onderkend in het Klimaatakkoord en de Drentse Regionale Energie Strategie. De Natuur en Milieufederatie Drenthe draagt actief bij aan de uitvoering en realisering van deze ambitie. Wij richten ons daarbij vooral op de ‘voorkant’, we begeleiden startende bewonersinitiatieven en wijzen hen de weg naar de middelen en kennis die nodig zijn voor verdere professionalisering van deze aanpak. Ook steunen wij bewoners bij de participatie in de beleids- en besluitvorming zodat er ook goede randvoorwaarden komen voor dit geheel. Daarbij werken wij zeer nauw samen met de Drentse Koepel Energieinitiatieven (KEI), provincie, gemeenten en andere partners. Voor de uitvoering van ons programma zijn wij op zoek naar een:

Aanjager Lokale Energietransitie

Functiebeschrijving

Als aanjager Lokale Energietransitie geef je op basis van ons werkprogramma zelfstandig uitvoering aan de ambities en doelen van het provinciale samenwerkingsprogramma voor de lokale energietransitie (het PLED). Je levert daarnaast bijdragen aan andere projecten op het snijvlak van energie en burgerparticipatie. Dat doe je in nauwe samenwerking met de leden van ons team en onze samenwerkingspartners. Als aanjager zul je vanuit en met het bestaande netwerk nieuwe initiatieven gaan werven en begeleiden en bestaande kansrijke initiatieven een extra impuls geven.

Takenpakket

 • Het inspireren en aanjagen van startende initiatieven via o.a. keukentafelgesprekken en informatiebijeenkomsten;
 • Het bieden van ondersteuning en handvatten aan lokale initiatieven bij het opzetten van plannen van aanpak, dorpsenergievisies en lokale acties;
 • Het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte en het monitoren van voortgang en op basis daarvan bijdragen aan de ontwikkeling en inrichting van het ondersteuningsprogramma;
 • Het organiseren van kennissessies, workshops, trainingen en Communities of Practice
 • Het bijhouden van provinciale en landelijke ontwikkelingen en deze kennis voor lokale initiatieven beschikbaar maken;
 • Makelen en schakelen en gerichte doorverwijzing op basis van specifieke ondersteuningsvragen naar partners als de KEI, Bronnen VanOns, Energie VanOns ;
 • Het vervullen van een brugfunctie naar gemeenten en provincie;
 • Bijdragen aan andere energieprojecten van de Natuur en Milieufederatie Drenthe en de verdere doorontwikkeling van dit werk.

Functie-eisen

De medewerker die wij zoeken

 • Is een ervaren professional op HBO-niveau;
 • Heeft inhoudelijke kennis en liefst ervaring in dit werk;
 • Heeft affiniteit met het werken met vrijwilligers(organisaties) en kan goed omgaan met de verschillende dynamieken binnen en rondom bewonersinitiatieven op buurt-/wijkniveau;
 • Is een energieke en verbindende teamspeler die mensen samenbrengt en enthousiasmeert om bij te dragen aan de lokale, gedragen energietransitie;
 • Kan vanuit zijn/haar deskundigheid samenwerkingsprocessen omzetten in concrete en effectieve lokale acties en resultaten;
 • Kan schakelen tussen verschillende schaalniveaus en verschillende soorten betrokken partijen/ stakeholders waaronder overheden en bedrijfsleven;
 • Is bereid en in staat om buiten kantooruren te werken.

Wij bieden

 • Een functie met veel eigen verantwoordelijkheid en uitdaging;
 • Samenwerking binnen een actieve en dynamische netwerkorganisatie met een team van enthousiaste medewerkers en partner-organisaties;
 • Een tijdelijke aanstelling van bij voorkeur 32 uur per week;
 • Een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op verlenging op basis van het PLED ;
 • Een salaris in overeenstemming met kennis en ervaring.

Standplaats: Assen

Verdere informatie, selectie en reactietermijn

Spreekt deze uitdaging je aan? Stuur dan voor 7 februari 2022 je motivatie(-brief) met CV naar info@nmfdrenthe.nl en vermeld in het onderwerp ‘vacature Aanjager Lokale Energietransitie’.

De eerste selectiegesprekken vinden plaats op 10 of 11 februari.

Meer informatie over onze organisatie is te vinden op onze website www.nmfdrenthe.nl. Voor specifieke informatie kun je contact opnemen met Reinder Hoekstra, directeur Natuur en Milieufederatie Drenthe via ons secretariaat 0592-311150.

Download deze vacaturetekst hier. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.