Update PCR regeling

Waar gaat het om?
De postcoderoosregeling die veel van jullie gebruiken voor de exploitatie van een opwekproject gaat veranderen. Dit is afgesproken in het klimaatakkoord. De huidige regeling zal eindigen per 31 december van dit jaar. De nieuwe regeling zal in het begin van het nieuwe jaar ingaan. Vanuit GrEK zit Harm Jan Prins in de expertgroep die onder coördinatie van Energie Samen (de landelijke coöperatieve koepel waar GrEK ook lid van is) meepraat over de vorm en invulling van de nieuwe regeling. Deze gesprekken worden gevoerd met het ministerie van EZk en RVO (de beoogde uitvoerder van de nieuwe regeling).

Hoe gaat de nieuwe regeling eruit zien?
Hierover heeft minister Wiebes een kamerbrief gestuurd op 25 mei. Zie hier voor verdere uitleg van de regeling.

Is de oude of de nieuwe regeling gunstiger?
Het PBL heeft een consultatieronde gehouden (tot 10 juli) voor de hoogte van het tarief. Het voorgestelde tarief voor zon is 10,6 cent per kWh, maar volgens de systematiek die ook gebruikt wordt voor SDE-projecten. Dit houdt o.a. inkomsten uit de verkoop van de opgewekte stroom hier nog vanaf gaat. Er zou dan ongeveer 7 cent per kWh overblijven (tegen ca. 11,8 cent in de huidige regeling). Iedereen in de sector is het eens dat dit tarief veel te laag is om een rendabel project te realiseren. Landelijk coördineert Energie Samen een reactie op de consultatie met als inzet een significante verhoging van het tarief. Wij zijn onderdeel daarvan en leveren ook input. Zie hier voor meer informatie.

bron nieuwsbrief Grek, klik hier voor het volledige nieuwsbrief