Tour langs NAM locaties

Uitnodiging bijeenkomst en tour op 29 augustus a.s.

Geachte heer, mevrouw,

Namens Gerrie Hempen, wethouder duurzaamheid, wil ik u graag uitnodigen voor een bijeenkomst met bustour over duurzame energie in De Wolden.

De energievoorziening in Nederland is in beweging, in plaats van traditionele fossiele brandstoffen gaan we steeds meer over naar duurzame oplossingen. Wij willen samen met u tijdens de bijeenkomst de mogelijkheden verkennen hoe wij invulling kunnen geven aan de energietransitie in gemeente De Wolden.

Rendo, N-TRA en gemeente De Wolden hebben eind 2018 de intentieverklaring Groengas ondertekend. Hierin is opgenomen dat na 2030 alleen nog duurzaam groen gas door de leidingen van Rendo in De Wolden wordt getransporteerd.

Voor het produceren van groen gas en opwekken van elektriciteit wordt er gezocht naar geschikte locaties en mogelijkheden om aan te sluiten op het huidige gas- en elektriciteitsnet. Op en nabij de huidige en voormalige NAM-locaties zijn deze voorzieningen aanwezig.

Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst in het gemeentehuis in Zuidwolde, om daarna samen een bezoek te brengen aan één of meerdere NAM-locaties.

U bent van harte welkom op 29 augustus 2019 in de Raadzaal van het gemeentehuis in Zuidwolde. We startten om 13.00 uur we hopen de bijeenkomst en tour rond uiterlijk 16.30 uur af te ronden.

Het exacte programma ontvangt u later, na aanmelding, in een e-mailbericht.

Vanwege het beperkte aantal beschikbare plaatsen in de bus verzoeken wij u vriendelijk om u aan te melden voor deze bijeenkomst.

U kunt u aanmelden via onderstaande link:

https://www.dewolden.nl/form/aanmelding-bijeenkomst-energietransitie-op-nam-locaties/uw-gegevens-0

U ontvangt een bevestiging van de aanmelding.

Vragen

Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze e-mail? Dan kunt u contact opnemen met Bert Scheper, via telefoonnummer 14 0528.