Terugblik kennissessie warmtetransitievisie

Dinsdagavond 2 november 2021 organiseerden de Drentse Kei en de Natuur en Milieufederatie Drenthe vanuit het provinciale Programma Lokale Energie Drenthe alweer de 4e kennissessie. Dit keer stond de warmtetransitie centraal. De bijeenkomst vond plaats in buurthuis de Gowe in Geeuwenbrug. Er waren een kleine 30 deelnemers.

Onze voorzitter van de Drentse Kei, Hans Hornstra opende kennissessie en heette de deelnemers van harte welkom. Daarna nam Christiaan Teule van de Natuur en Milieufederatie ons mee in wat de warmtetransitievisie nu precies is, op welke manieren we onze warmtevraag kunnen verduurzamen en welke rol je als coöperatie hierin kunt nemen. Duidelijk werd dat in de uitvoering van de warmtetransitievisies van gemeenten kansen voor coöperaties liggen, maar dat je als coöperatie/energie-initiatief daarbij goed je eigen doelstellingen voor ogen moet houden. Bekijk onderaan dit artikel zijn Powerpointpresentatie.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is c62b9aec-cfc4-4e64-deed-b28924231a36.jpg

Het programma ging verder met een toelichting op de aanpak van buurtteam de Fledders uit Vries door Geert Roelf Luring. Wat aansprak was dat het buurtteam vanaf het begin echt samen met de inwoners aan het nadacht over de warmtetransitiemogelijkheden voor Vries, zonder dat vooraf vastgelegd was wat de doelstellingen zouden zijn.

Femke Adriaens, programmamanager duurzaamheid bij gemeente Aa en Hunze werd vervolgens geïnterviewd door Janneke Timmerman, aanjager energietransitie van de Natuur en Milieufederatie. Femke benadrukte dat ze heel blij was met de diverse energie-initiatieven in haar gemeente. Ze wil deze initiatieven de ruimte wil geven om mee te denken over de uitvoering van de energietransitievisie en waar mogelijk  samenwerkingen met hen aangaan.

Aan het einde van de avond gingen de deelnemers zelf in groepen aan de slag met de vraag wat hun eerste stap zou zijn na deze kennissessie om zelf een bijdrage te leveren aan de warmtetransitie. In de gesprekken kwam opnieuw naar voren dat lokale verschillen vragen om lokale oplossingen. De deelnemers wisten elkaar te inspireren door ervaringen te delen. Al met al kijken we dan ook zeer tevreden terug op deze kennissessie.

Onze volgende kennissessie zal gaan over communicatie en ledenwerving. Meer informatie hierover volgt zo snel mogelijk, maar houd uw mailbox in de gaten.

Vragen?
Heeft u nog vragen naar aanleiding van de kennissessie van 2 november? Laat het ons weten via info@drentsekei.nl.