Postcoderoos projecten

De Wet financieel toezicht beschrijft hoe je burgers en bedrijven hoort te informeren over financiële aanbiedingen. Daaronder valt ook de deelname aan een postcoderoos project. Maar wat moet je precies doen als postcoderoos coöperatie om te voldoen aan de wet? In dit artikel dat is samengesteld door Hieropgewekt lees je wat de Wft inhoudt en welke stappen je als coöperatie moet zetten.

Iedere bestuurder en vrijwilliger van een lokale energiecoöperatie is super enthousiast over zijn projecten. Je kent ze van haver tot gort, weet hoeveel uren overleg erin zijn gaan zitten. Zowel intern als met de gemeente, dak- of grondeigenaren. En je weet hoe grondig de offertes voor de installatie en aansluiting zijn nageplozen. Dan is het moment daar om het wereldkundig te maken. Zoals een bekend gezegde luidt: “je moet het ijzer smeden als het heet is”. Zo wil je ook dat leden en potentiële leden gelijk intekenen.

Wet op het financieel toezicht
Let op! Je betreedt daarmee ook direct het terrein van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De kans is groot dat je met de uitgifte van participaties, zonparticipaties, zonaandelen, etc., effecten aanbiedt aan het publiek. Als er sprake is van het aanbieden van effecten, dan is in beginsel een door de AFM goedgekeurd prospectus vereist. Daarop bestaan echter uitzonderingen. Een bekende en veel toegepaste uitzondering is als met de uitgifte van effecten minder dan € 5 miljoen wordt opgehaald. In dat geval geldt een vrijstelling op de prospectusplicht. Let wel: om voor die vrijstelling in aanmerking te komen, moet je wel aan een aantal eisen voldoen. Je moet een verplicht voorgeschreven informatiedocument beschikbaar hebben. Je moet een melding doen bij de AFM. En je moet in (reclame-)uitingen de vrijstellingsvermelding voeren (de bekende banner “Let op: U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.”).

bron: duurzaamnieuw.nl > lees verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *