Plattelandse deelauto’s

Drentse plattelandsgemeenten krijgen deelauto’s
bron rtv Drenthe 19-12-2019

In de twintig grootste plattelandsgemeenten, waaronder Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Midden-Drenthe en Westerveld, moeten in 2021 zo’n 49.000 extra deelauto’s komen. Nederland moet in totaal 100.000 deelauto’s krijgen in 2021. Zowel organisaties, bedrijven als huishoudens kunnen auto’s ter beschikking stellen om te delen met anderen.

Minister Stientje van Veldhoven (Milieu) tekent hiervoor een akkoord met tal van partijen en de gemeenten. In steden zijn al veel deelauto’s, “maar het is juist ook een oplossing voor regio’s waar afstanden langer zijn”, zegt de bewindsvrouw.

Minder uitstoot en verlaging parkeerdruk

Volgens onderzoek van de stichting Natuur & Milieu staat een auto gemiddeld 23 uur per dag stil. Autodelen zorgt niet alleen voor 8 tot 13 procent minder uitstoot van koolstofdioxide (CO2), ook verlaagt het de parkeerdruk, aldus Van Veldhoven.

In 2019 zijn er zo’n 115.000 autodelers bijgekomen ten opzichte van 2018. Dit jaar maken zo’n 515.000 mensen gebruik van een deelauto. Dat aantal moet de komende tijd groeien naar zo’n 700.000 autodelers in 2021.

Tom Verloop geeft uitleg over elektrische deelauto's van Mobiliteit VanOns