Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties

Energie Samen heeft samen met het ministerie van Economische Zaken, InvestNL en het Groenfonds het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties opgezet. Drenthe heeft als één van vier provincies een aanvraag gedaan via de KEI. Met het Ontwikkelfonds wordt een deel van de aanloopkosten voor coöperatieve lokale duurzame energieprojecten; wind- en (grotere) zonprojecten voorgefinancierd. De KEI is in gesprek met Energie Samen over andere grootschalige projecten met andere types en toepassingen van opwek. Het Ontwikkelfonds is bedoeld om de kosten (voor) te financieren die men moet maken in de (risicovolle) voorfase van je project, wanneer het nog onbekend is of het project doorgaat. Duurzame energiecoöperaties en verenigingen kunnen bij het Ontwikkelfonds geld lenen voor:

  • personele ondersteuning (projectbegeleider) vanuit een bij Energie Samen aansloten projectbureau.
  • out-of-pocket-kosten’ voor specialistische onderzoeken of andere noodzakelijke deelstappen om te komen tot een financierbare business case en een onherroepelijke vergunning voor je project.

Revolverend fonds

Wanneer financial close voor het project is bereikt stort de coöperatie het beschikbaar gestelde geld terug, met een premie. Zo houdt het Ontwikkelfonds zich uiteindelijk zelf in stand. Mocht het project onverhoopt niet doorgaan, dan hoeft de coöperatie niets terug te betalen.

Hoe werkt het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties?

Het Nationaal Groenfonds verstrekt vanuit het Ontwikkelfonds leningen aan Energie Samen als fondsmanager. Het bedrijfsbureau van Energie Samen doet de uitvoering van het fondsmanagement in samenwerking met de regionale koepel de KEI én provinciaal projectbureau. Voor de KEI is Richard Ton als bestuurslid de verbinding en is Piet Loeve de KEI regiocoördinator.

Een coöperatie kan contact leggen via:      richard@drentsekei.nl.

De regiocoördinator Piet Loeve gaat in overleg met de coöperaties én het bedrijfsbureau van Energie Samen om zo:

  • financieringsvragen in behandeling te nemen,
  • te beoordelen of de organisatie en plannen van de aanvrager levensvatbaar zijn,
  • aan het Nationaal Groenfonds voorstellen om leningen vanuit het Ontwikkelfonds te verstrekken aan de aanvragers, volgens vooraf vastgestelde kaders en voorwaarden.

Waarom is het Ontwikkelfonds nodig?

Duurzame energieprojecten van coöperaties kunnen vrijwel altijd rekenen op veel lokale steun, van omwonenden en gemeentebesturen. Niet alle energiecoöperaties kunnen echter de risicovolle aanloopkosten van projecten financieren. Energiecoöperaties verschillen van bedrijfsmatige projectontwikkelaars omdat zij vaak maar één project ontwikkelen, zeker startende coöperaties. De meeste coöperaties werken met vrijwilligers, en zonder startkapitaal. Projectontwikkelaars hebben een portfolio van projecten waarover zij het risico van het niet doorgaan van projecten, kunnen spreiden.

Met het beschikbaar stellen van gelden voor projectondersteuning en risicokapitaal wordt dit probleem opgelost. Kennis, kunde en geld kunnen nu beschikbaar komen voor initiatieven die kansrijk zijn. In Drenthe is vooralsnog ruim 2 miljoen beschikbaar.