KEIenteam

De Drentse KEI geeft advies en deelt kennis over:
> het starten/opzetten en in stand houden van een duurzame energiecoöperatie
> lokaal duurzame energie opwekken
> energie besparen

De Drentse KEI overlegt namens haar leden met de decentrale overheden, organisaties die duurzaamheid nastreven, de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Met haar leden wil de Drentse Kei zich inzetten voor een grote en krachtige beweging in het noorden.

 • Het gaat om een uitvoerende werkgroep van de KEI in de vorm van een project
 • in deze werkgroep worden vragen van startende initiatieven (via de Energiewerkplaats Drenthe). leden of aspirant leden aan deskundige gekoppeld.
 • Het bedrijf beheert hulpmiddelen die passen bij de actuele situatie.
 • Brengt bureaukosten in rekening
 • Het verzorgt de financiële en administratieve afhandeling van de ingehuurde deskundigheid. Er wordt een gedifferentieerd tariferingssysteem ontwikkeld voor deze betaalde diensten op uurbasis. Als bij het provinciale projectbureau ligt het volgende concept voor:
  • Tarief voor coöperaties en lokale initiatieven € 50
  • Tarief voor (lokale of regionale) overheden € 75
  • Tarief voor commerciële partijen € 100
  • Opcenten voor de organisatie 10% (overhead en bijkomende kosten)
 • Het organiseert symposia voor kennisdeling en het voorziet in opleidingen of cursussen om ervoor te zorgen dat het team gevoed blijft met actuele kennis en mogelijkheden.
 • Het zoekt samenwerking en synergie met de twee andere noordelijke provincies, via koepels en projectbureaus.


Initiatief vraagt ondersteuning bij KEI.
Doet dit door middel van een offerte met een specifieke hulpvraag.
De aanvraag wordt voor advies voorgelegd bij de Energie Werkplaats.
Deze hulpvraag wordt opgenomen in de subsidie-aanvraag voor ‘opstart’ initiatief. Deze subsidieaanvraag is te vinden bij het Subsidieloket van de Provincie: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/alle-subsidies/@125114/subsidie-0/
De KEI-werkgroep (D. Bruin en R. Ton) matchen de aanvraag met de beschikbare expertise en wijzen een expert toe.
Vanuit de KEI-werkgroep wordt het traject gevolgd en geëvalueerd.


Het initiatief meldt de specifieke vraag in de soort expertise en het ingeschatte aantal uren. In het uurtarief (€ 50,-) zijn de kosten van de overhead niet inbegrepen. Zowel de kosten van de expert (€ 50-100,-) als de kosten van de overhead (10%) worden op de subsidieaanvraag vermeld.

De Kei staat garant voor vermijding belangenverstrengeling (experts met ‘binding’ met vragend initiatief) en borgt en monitort de kwaliteit van de geboden expertise.
Bij tekort aan kwaliteit zal de KEI maatregelen treffen


In overleg met haar leden en met het bestuur van de KEI wordt jaarlijks vastgesteld op welke gebieden er deskundigheid nodig is of ontwikkeld moet worden. Op dit moment betreft het *realisatie van participatie, *ontwerp en realisatie van opwek, *subsidieaanvragen, *beheer, *advies en begeleiding van projecten.

Lijst met de KEIen (pdf)