Het ontwikkelfonds voor energiecoöperaties

Je hebt er vast al eens wat over gehoord, het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties. Maar wat houdt het precies in en hoe kun je er gebruik van maken? We leggen het graag uit.

Je wilt zelf als coöperatie een zonnepark of windpark realiseren? Goed plan, want zo hou je zelf regie op de energietransitie in je omgeving en zorg je ervoor dat de opbrengsten ook in de gemeenschap blijven.

Risicomanagement
Maar het is wel een behoorlijke uitdaging. Het realiseren van een zonnepark of windpark vraagt veel tijd en startkapitaal. In tegenstelling tot grote commerciële projectontwikkelaars die met de opbrengst van het ene project de financiële risico’s van het volgende project kunnen dekken, hebben lokale coöperaties, die luxe niet.

Ook hebben coöperaties meestal niet de specialistische kennis in huis voor alle benodigde documenten zoals een businesscaseberekening, een ontwerp van de installatie, een landschappelijk inpassingplan, een participatieplan, een ruimtelijke toelichting enz. Daarvoor zijn adviesbureaus nodig en die inhuren kost geld. En dit terwijl je in de aanloopfase naar een project dus nog geen enkele garantie hebt dat project dat je project straks ook daadwerkelijk door zal gaan.

Energie Samen
Energie Samen en een aantal andere partijen hebben er voor gelobbyd om dit probleem landelijk onder de aandacht te brengen. En met succes. Het heeft geleid tot de totstandkoming van het Ontwikkelfonds voor energie coöperaties waarin de aanloopkosten voor grotere energieprojecten voorgefinancierd kunnen worden.

Hoewel het een landelijk fonds is kunnen hebben alleen de provincies Drenthe, Overijssel Utrecht en Limburg aangegeven meet te willen doen. Dit komt omdat het een co-financieringsregeling is. Deze 4 provincies maken gebruik van de regeling en hebben hierin geïnvesteerd. Het Ministerie van Economische zaken verdubbelt de bijdragen van de provincies.

Het gaat om een revolverend fonds voor projecten van minimaal 500.000 euro. Revolverend betekent dat het geld dat je als coöperatie leent weer terug betaald moet worden wanneer het project daadwerkelijk gerealiseerd wordt.  Over het geleende geld moet je een fee van 25% betalen bij realisatie. Dit lijkt veel, maar als een project niet door gaat hoeft de energiecoöperatie het geleende geld niet terug te betalen. Bovendien vormen deze kosten een onderdeel van de projectbegroting. Je kunt maximaal 70% van de totale opstartkosten lenen. De vrijwilligersuren van een energiecoöperatie tellen mee in de begroting voor een bepaald tarief. Drentse energiecoöperaties die een lening willen vanuit het ontwikkelfonds kunnen ondersteund worden door het  projectbureau van Energie Samen bij het aanvragen van de lening: fondsen@energiesamen.nu

4 fases
Je kunt voor 4 fases in een ontwikkeltraject een bedrag lenen. Een aanvraagformulier kun je vinden op de site van Energie Samen. Na het indienen van een aanvraag wordt er binnen enkele dagen contact gezocht om de aanvraag verder compleet te maken. Hou er rekening mee dat er na indiening nog heel wat vragen beantwoord moeten worden. Hierbij ondersteunt Energie Samen. Ook vanuit de Drentse Kei kunnen we hierbij ondersteunen.

Welke fases zijn er?

1 Ontwikkelfase. In deze fase doe je een haalbaarheidsonderzoek, de kosten hiervan kun je inbrengen. Is je project haalbaar? Dat is wel een (klein) feestje waard. Je kunt aan de slag!

2. De vergunningsfase. Je weet nu dat de belangrijkste seinen voor haalbaarheid op groen staan en gaat een vergunning voorbereiden. Nu komen ook allerlei omgevingsonderzoeken om de hoek kijken waarvoor je externe expertise kunt inhuren.

3. De SDE-fase. In deze fase bereidt je een SDE++ aanvraag voor. Hiervoor heb je ook diverse documenten nodig zoals een project plan, een financieringsplan en een exploitatieberekening. Ook heb je een tranportportindicatie van de netbeheerder en toestemmingsverklaring van de eigenaar van de locatie nodig. Laat je goed adviseren.

4. Voorbereiding bouw
Je hebt de SDE++subsidie binnen. Gefeliciteerd! Nu kun je een zoeken naar en opdracht verlenen aan een installateur, in vaktermen een epc partij ( engineering procurement and construction). Deze gaat het zonne- of windpark bouwen en opleveren aan de coöperatie.

Energie Samen coördineert de aanvragen en doet de beoordeling samen met de provinciaal coördinator. Het Nationaal Groenfonds vertrekt de uiteindelijke lening. Binnen 2 weken krijg je te horen of je aanvraag een positieve beoordeling heeft gekregen.

Wil je een aanvraag doen?
We adviseren je echt om ondersteuning aan te vragen. Dit kan bij Energie Samen, maar ook bij de Drentse Kei :

info@drentsekei.nl.