Handreiking zon en wind

Hoe organiseer je als lokale overheid een succesvol proces met draagvlak en lokaal eigendom?

Dit is een uitgave van de Natuur en Milieufederaties, in samenwerking met Energie Samen. De uitgave is primair bedoeld voor gemeenten en geeft praktische adviezen en voorbeelden voor het realiseren van wind- en zonneparken met draagvlak en lokaal eigendom.

Hieronder de volledige handreiking


Handreiking-zon-en-wind-Juni-2019