EnergieCoöperatie Duurzame Smildes realiseert groene stroom voor 1000 huishoudens in Witterveld

Energie uit Witterveld

Artikel uit Asser Courant 10 augustus 2021, foto Godfried Westen

Het proces nam drie jaar in beslag, maar volgens Godfried Westen van EnergieCoöperatie Duurzame Smildes was het de moeite waard. Op het dak van Landschapsbeheer Witterveld, aan het Witterveld in Bovensmilde, worden maar liefst 850 zonnepanelen geplaatst.

BOVENSMILDE ,,Dat levert ongeveer 300.000 kwh lokale groene stroom per jaar op’’, zegt Westen. ,,Uitgaande van een gemiddeld verbruik van 3000 kwh per huishouden is dat genoeg voor duizend huishoudens in de Smildes en omgeving. We zijn blij dat we een boer hebben gevonden die zijn dak beschikbaar wilde stellen. Hij krijgt daar uiteraard een mooie vergoeding voor.’’

Boeren afgehaakt

Het ging allemaal niet vanzelf en ook nu is het doel van de energiecoöperatie nog niet helemaal bereikt. Westen: ,,Er waren aanvankelijk wat geïnteresseerde boeren, maar zij haakten om verschillende redenen af. Sommigen hebben er problemen mee dat niet uitgesloten kan worden dat het in de stal warmer wordt. Dat levert extra kosten voor koeling op. Er zijn ook boeren die het interessant vinden, maar het liever zelf regelen. Dan verdienen ze er meer aan, maar hebben ze ook de rompslomp ervan. Het is mij inmiddels duidelijk geworden dat elk project zijn eigen hobbels kent. Dat komt mede doordat er verschillende partijen bij betrokken zijn. De boer, het energiebedrijf, het bedrijf dat de zonnepanelen plaatst en de notaris. Bovendien vragen steeds meer mensen zich af wie verantwoordelijk is voor de schade bij eventuele brand. Het verzekeren van zonnepanelen wordt steeds duurder. Het zijn allemaal kwesties die je het hoofd moet bieden.’’

Nu de panelen geplaatst worden, kan er straks energie opgewekt worden, maar de stroom kan niet naar de coöperatieve leverancier Energie VanOns. ,,Het aantal klanten in de Smildes en omgeving van de EC Duurzame Smildes is te klein, waardoor er voor de stroom te weinig lokale afzet is’’, vertelt Westen. ,,Maar het project levert de EC Duurzame Smildes wel inkomsten op. Die worden, zoals alle inkomsten, besteed aan verduurzaming van de Smildes en omstreken. Wij vinden het belangrijk dat opbrengsten terugvloeien in de samenleving.’’

Weinig bereidheid

EC Duurzame Smildes zou volgens Godfried Westen veel meer kunnen doen voor verduurzaming als er honderd Smildegers klant zouden worden van Energie VanOns. ,,Maar Smildegers blijken nauwelijks bereid over te stappen naar de EnergieCoöperatie Duurzame Smildes en onze coöperatieve leverancier Energie VanOns. Daarom stellen we de groene stroom die op dit moment al opgewekt wordt op een andere locatie in de Smildes beschikbaar voor inwoners van Beilen en Westerbork. In die twee woonkernen is nog geen coöperatie actief.’’

Het gebrek aan belangstelling voor lokale groene stroom is volgens Westen op verschillende manieren te verklaren. ,,Zo suggereren energieleveranciers dat er veel prijsvoordeel behaald kan worden, terwijl 80 procent van de prijs die voor stroom betaald wordt, bestaat uit belasting. Zoveel is daarin dus niet mogelijk. Het verwart mensen, terwijl ze overstappen toch al ingewikkeld vinden. Dat is het niet en je kunt erbij geholpen worden, maar dan speelt nog mee dat energie iets is wat je simpelweg nodig hebt. De meeste mensen vinden het daarom niet leuk om er veel mee bezig te zijn. Zelf had ik wel verwacht dat het lokale karakter meer mensen zou aanspreken, maar dat valt tegen. We hebben veel geleerd in dit proces. Je moet in een eerder stadium nadenken over afnemers.’’

Andere projecten

EC Duurzame Smildes werkt ondertussen onverstoorbaar verder aan diverse projecten, die niet alleen met stroom te maken hebben. ,,Duurzaamheid is breder dan dat. Daarom planten we dit najaar weer bomen en zaaien we het gras van het park bij de Koepelkerk in met een wilde bloemenmengsel. We delen regentonnen uit, voorzien scholen van insectenhotels en houden bijeenkomsten voor particulieren en bedrijven, dus we zijn wel zichtbaar. De gemeente steunt ons bij onze initiatieven, mede omdat we de samenwerking zoeken met andere lokale groepen. We hebben onlangs 500 euro geschonken aan verduurzaming van de Koepelkerk en ondersteunen verschillende partijen ook met advies. Verduurzaming is een kwestie van lange adem, maar het is het waard.’’

Over Energie VanOns

Energie VanOns levert honderd procent lokale, groene stroom. Maar het is meer dan een energiebedrijf. De energiecoöperaties zijn eigenaar van Energie VanOns. Het bedrijf is de spil tussen hen en duizenden particuliere en zakelijke klanten. Een hecht team zet zich in voor het reilen en zeilen van de organisatie én de groei van de beweging: VanOns.

,,Door de krachten van lokale energiecoöperaties te bundelen, maken we lokale groene energie voor en van ons allemaal. De energie van de toekomst is lokaal en groen’’, aldus Westen.

Wie interesse heeft in lokale groene stroom kan een vrijblijvende voorbeeldberekening opvragen via ecduurzamesmildes@gmail.com.

Norma Riemersma