Eerste behoeftepeilingen zijn binnen

Begin september stuurden de Drentse KEI en NMF Drenthe samen een behoeftepeiling uit naar alle op dat moment bekende energie-initiatieven. Dit deden we vanuit het provinciale PLED-programma (Programma Lokale Energie Drenthe). Dankzij dit provinciale programma kunnen de Drentse Kei en NMF Drenthe samen kosteloos ondersteuning bieden aan bestaande energie coöperaties en startende initiatieven. Ook willen we nieuwe energie-initiatieven stimuleren op plekken waar nu nog geen initiatieven zijn om zo de burgerenergiebeweging in heel Drenthe sterker te maken.

Bedankt voor het invullen!
Heeft u de behoeftepeiling vanuit al ingevuld? Hartelijk dank hiervoor! De eersten zijn inmiddels teruggestuurd en we hebben al verschillende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de energie-initiatieven en coöperaties. Ook nu blijkt weer hoe enorm gedreven de mensen achter deze initiatieven zijn. De vragen die we krijgen lopen sterk uiteen. Sommigen vragen ondersteuning in de financiële administratie, anderen hulp bij het maken van businesscases en weer anderen willen graag advies bij het opstellen van een dorpsvisie, of over het vinden van leden.

Nog niet gezien?
Heeft de behoeftepeiling niet gezien? Mogelijk is hij in uw spambox gekomen. U kunt hem ook hieronder downloaden. Vul hem in zodat we ook uw initiatief kunnen ondersteunen. We hoeven het wiel niet telkens opnieuw uit te vinden. Door kennis te delen worden kunnen we snellere stappen zetten!