Drentse KEI staat achter waarschuwing Energie Samen:

Dien geen onrendabele businesscases in!

De SCE gaat op 1 maart weer open met de nieuwe tarieven: een basisbedrag voor zon van 9,6 cent voor grootverbruikaansluitingen en 12,4 cent voor kleinverbruikaansluitingen. Met deze tarieven zijn nauwelijks businesscases rond te krijgen. Ook op het onderwerp postcoderoos oude en nieuwe stijl zitten een een aantal pijnpunten voor ons als coöperatieve beweging. Onze belangenbehartiger Energie Samen doet er alles aan om deze pijnpunten goed op de Haagse agenda te krijgen. Dit heeft geleid tot het opstellen van een specifieke gespreksagenda bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Energie Samen over dit onderwerp.

Energie Samen acht de kans reëel dat in de loop van 2022, de regeling vroegtijdig tijdelijk wordt gesloten, dat er vervolgens nieuwe tarieven aan gekoppeld worden en dat de regeling daarna weer opengesteld wordt. Het advies is om dat moment af te wachten, want je kan niet twee keer dezelfde aanvraag indienen. De verwachting is dus dat men op redelijk korte termijn op basis van de bijgewerkte voorwaarden (betere prijzen) een aanvraag in kan dienenAls Drentse Energiekoepel staan wij achter Energie Samen hierin.

Signaal afgeven
Door nu geen aanvragen in te dienen geven we ook een belangrijk signaal af richting Den Haag, namelijk dat er geen draagvlak vanuit de coöperatieve beweging is voor deze regeling. Als ze zien dat er geen aanvragen binnenkomen wordt eens te meer duidelijk dat de regeling onvoldoende stimuleert.

Een aantal pijn-/agendapunten worden hierbij uitgelicht:

* Gesloten vergaderpunt: De verlaging van de energiebelasting op elektriciteit per 1 januari 2022, heeft gevolgen heeft voor de participanten in de oude regeling: Helaas is het niet gelukt hier verandering in te brengen. Voor 2022 blijven de tarieven zoals ze zijn gecommuniceerd.

* Open agendapunt: afkoopregeling voor de oude regeling. Die regeling is complex, onzeker en geeft een hoge administratieve belasting voor het hele systeem. Dus mogelijk komt er een mogelijkheid waardoor je die overeenkomst met je participanten en de belastingdienst kunt afkopen.

* Open agendapunt: oplossing voor verrekening energiebelasting als energieleverancier failliet gaat. Op dit moment is de participant de dupe, daar wordt een oplossing voor gezocht.

Open agendapunt: de geldigheid van een SCE-beschikking is 6 maanden. Dan moet je gestart zijn met bouwen. Het blijkt dat dit in de praktijk te kort is, omdat coöperaties allerlei stappen moeten doorlopen. De mogelijkheid tot verlenging wordt onderzocht.

* Open agendapunt: De door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vastgestelde tarieven voor SCE 2022 (nieuwe postcoderoos-regeling) zijn te laag. Energie Samen heeft vastgesteld dat op basis van deze tarieven in veel gevallen geen positieve business case te realiseren is. Naar een oplossing wordt gezocht.