De Koepel

De Drentse Koepel Energie-initiatieven zet zich onafhankelijk in voor de belangen van energie-initiatieven in Drenthe. Zie hier de ontwikkeling van het aantal aansluitingen in Drenthe.

De Drentse KEI (via KEIenteam) geeft advies en deelt kennis over:

  • energie besparen
  • lokaal duurzame energie opwekken
  • het starten van een duurzame energiecoöperatie

De Drentse KEI overlegt namens haar leden met de decentrale overheden, de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.

Zo zijn we samen op weg naar een duurzamer samenleving en hoeft niemand het wiel opnieuw uit te vinden!

De Drentse KEI is, samen met de Fryske en Groningse Koepels, lid/eigenaar van een bijzondere coöperatie: het energiebedrijf Energie VanOns. Men levert lokaal opgewekte duurzame energie en stelt de gehele winst beschikbaar voor de duurzame activiteiten van de energie initiatieven.

De Drentse KEI is een coöperatie u.a., de leden bepalen de gang van zaken via de Algemene ledenvergadering (ALV) maar zijn niet aansprakelijk, derden hebben geen verhaalsrecht op de leden. De ALV benoemt het bestuur en bepaalt het mandaat. Leden van de Drentse KEI zijn rechtspersonen met een coöperatieve rechtsvorm die zich het bevorderen van de duurzaamheid in de ruimste zin van het woord ten doel hebben gesteld.


Ga snel naar:

> Stappenplan

> Energiewerkplaats Drenthe

> Keienteam

> de statuten