CO2 reductie

Het Ontwerp van het Klimaatakkoord1 heeft een centraal doel: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met ten minste 49 procent ten opzichte van 1990. Doel van deze subsidiemodule is het ondersteunen van pilot- en demonstratieprojecten die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in 2030. Dit is inclusief flexibilisering van het energiesysteem en een optimale benutting van het energielandschap (ruimte). Voor Nederland nieuwe (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken, die CO2-reduceren, worden door het bedrijfsleven in de praktijk toegepast.

Handleiding-pilot-en-demoprojecten-CO2-reductie-2019-DEI