Brandbrief

Brandbrief Groninger Energiecoöperaties overgang naar nieuwe postcoderoossubsidie

Geachte kamerleden,

Graag breng ik u de bijgaande brandbrief van de Groningse energiecoöperaties, verenigd in de Groninger Energie Koepel, over de overgang van de Regeling Verlaagd Tarief (postcoderoosregeling) naar de Postcoderoossubsidie onder de aandacht zoals deze vandaag verstuurd is naar de minister van EZk dhr. Wiebes en staatssecretaris financiën dhr. Vijlbrief. Zie bijlage.

Verschillende aspecten die spelen bij de genoemde overgang werken belemmerend, vertragend en demotiverend voor de hardwerkende en vrijwillige bestuursleden van de lokale coöperaties in Groningen, een regio waar het vertrouwen in de overheid al zo flink heeft moeten lijden onder het aardbevingsdossier. Juist zij die constructief een bijdrage willen leveren aan het verminderen van de afhankelijkheid van aardgas worden hierdoor geraakt.

Wij vragen u zich op de daarvoor geëigende momenten hard te maken voor deze zaak en toe te zien op een snelle en adequate oplossing van de in de brief aangestipte problemen.

Voor meer toelichting en mogelijke oplossingsrichtingen kunt u zich richten tot onze landelijke behartiger Siward Zomer (telefoon: 06-37350569, email: siward.zomer@energiesamen.nu) of tot ondergetekende.

Met vriendelijke groet, Harm Jan Prins