Bewonersgroep Houtlaan Assen deelt tips en ervaringen om samen met je buren aan de slag te gaan met energiebesparing

“We willen graag onze buren ontzorgen, zodat het makkelijker wordt om met verduurzaming aan de slag te gaan”

Provincie Drenthe stelt sinds 1 januari 2021 subsidie beschikbaar voor collectieve energie-initiatieven. Met deze subsidieregeling kunnen Drentse inwoners, bewonersgroepen en VvE’s via lokale initiatieven zelf aan de slag met energiebesparing. Ook bestaande energiecoöperaties en energie-initiatieven kunnen gebruik maken van deze regeling. Hoe dit er in de praktijk uitziet voor een bewonersgroep, leest u in het interview met voorzitter Rudy Welling.

Aan de Houtlaan in Assen heeft een groep bewoners de krachten gebundeld. Eens in de vier weken komen zij samen om hun doel om energie te besparen, te bespreken. De bewoners zijn allemaal verschillend, maar hebben één ding in ieder geval gemeen: ze willen minder op de meter! Uitleg en tips van voorzitter Rudy Welling:

“Kijk vooraf al goed naar knelpunten en ga op onderzoek uit naar hoe je deze knelpunten kunt oplossen. Laat het je er niet van weerhouden om met verduurzaming aan de slag te gaan. De provincie biedt subsidie aan om haalbaarheidsonderzoeken te doen. Begin daarmee en doe de rest stap voor stap.”

Wat wilt u bereiken?
“Het oorspronkelijke idee was om te gaan voor ‘0 op de meter’ en dus compleet onafhankelijk te worden van gas. Daarnaast was het de bedoeling zodanig energie op te wekken, dat er ook geen elektriciteit meer afgenomen hoeft te worden. Later is het doel bijgesteld naar 50% energiebesparing voor 2030 in lijn met de landelijke ambities van de overheid. De woningen zijn allemaal rond de 20 jaar oud, dus de ketels zijn aan vervanging toe. Een goed moment om na te denken over welke kant je dan op wilt. Ik heb er dus voor gekozen om naar duurzame oplossingen
te kijken.”


Waar liep u tegenaan?
“Het is een hele nieuwe wereld! Veel producten zijn nieuw en nog niet helemaal doorontwikkeld, de overheid verlangt iets maar heeft nog niet overal de oplossing voor, zoals het financiële plaatje. Er zijn nog best wat hordes te nemen. Het optimaliseren van de woningen over de bestaande kabels is niet genoeg om in 2030 de verwachte belasting van elektrische auto’s, warmtepompen en zonnepanelen aan te kunnen. Ons onderzoek laat zien dat door het gebruik van de juiste techniek de kabelbelasting met meer dan 40% verlaagd kan worden. Daarnaast zal de meeste energie die in
de wijk wordt opgewekt, dan ook in de wijk verbruikt worden. Om dit te realiseren zijn we op zoek naar een zakenpartner.”

Heeft u tips voor andere bewonersgroepen?
“Al vrij snel in het proces van verduurzamen, kom je uitdagingen tegen. Een tip die wij willen meegeven is: zorg voor mensen die mee willen werken en tijd vrij willen maken hiervoor. Je moet veel op onderzoek uit, lezen, overleggen en contacten leggen. Veel is mogelijk, maar het vereist wel inspanning.”

“Zorg voor draagvlak. Niet alle bewoners van de Houtlaan zijn bij ons aangesloten, maar we nemen ze wel mee in waar we mee bezig zijn. Zo organiseren we ieder jaar (wanneer de maatregelen het toelaten) een burendag. De laatste burendag hebben we een selectie van leveranciers van zonnepanelen en warmtepompen uitgenodigd. Vijftien woningen zijn naar aanleiding daarvan voorzien van panelen. We willen onze buren graag ontzorgen, zodat het makkelijker wordt om met verduurzaming aan de slag te gaan.”

“Tot slot zijn we blij met het feit dat we aan de start van dit project bij alle bewoners een nulmeting hebben gedaan. We hebben de bewoners gevraagd naar hun energieverbruik en of ze zonnepanelen hebben.”

Wat wilt u verder nog meegeven?
“We hebben er best wel een studie van moeten maken om uit te vinden wat voor ons oplossingen zijn. Voor bestaande wijken moet je bij Enexis aantonen dat je meer stroom nodig hebt. Het huidige net kan dat vaak niet aan. De verwachting is dat veel bewoners voor 2030 over zijn gegaan op elektrische auto’s, terwijl gelijktijdig meer dan de helft van de auto’s opladen, niet mogelijk zal zijn. We bieden een oplossing aan, de implementatie zal door genoemde partijen opgepakt moeten worden. In de Houtlaan zijn we al een mooi eind op weg. Er is een website waar we alles
bijhouden. Daarnaast is er is een rapport met verschillende scenario’s in te zien. Het rapport is geschreven door Hanze Hogeschool Groningen.”

Vragen

Mocht u vragen hebben voor bewonersgroep Houtlaan Assen, neem dan contact op met Rudy Welling (bestuur@houtlaan.nl). Op de website van Houtlaan is ook veel informatie te vinden. Heeft u vragen over de regeling dan kunt contact opnemen met de Drentse Kei (info@drentsekei.nl) of met Gert Jan Evers van de provincie Drenthe op het nummer: 0592-365555.

Informatie over de regeling

De regeling kunt u hier nalezen. Kijk voor achtergrondinformatie over de subsidieregeling op de website van provincie
Drenthe.

Bron: artikel: provincie Drenthe