Windmolens ….?

Zet Drenthe de deur wagenwijd open voor grote windparken, solitaire turbines en alles daartussen? Gemeenten en organisaties maken zich zorgen. Bron dvhn 26-05-2018

Door in de nieuwe omgevingsvisie uit te gaan van ‘ja, mits’ willen gedeputeerde staten van Drenthe stimuleren dat op grote en kleine schaal duurzame energie wordt geproduceerd. Gevolg kan zijn dat Drenthe wordt overwoekerd met wind- en zonneparken, maar ook solitaire windmolens zijn welkom, mits er steekhoudende argumenten zijn om het te doen.

Bang dat provincie de regie kwijtraakt
Bezwaarmakers als de gemeente Assen, Natuur- en Milieufederatie Drenthe, Drentse Landschap, Natuurmonumenten en landbouworganisatie LTO vrezen dat de provincie op deze manier de regie kwijtraakt. ,,Voor zowel wind- als zonne-energie is, kort gesteld, heel Drenthe tot zoekgebied verklaard, terwijl de gewenste ruimtelijke sturing en randvoorwaarden maar zeer ten dele zijn geborgd’’, schrijft de Natuur- en Milieufederatie.

Tot dusver hield de provincie vast aan vastomlijnde zoekgebieden voor windmolens in Drenthe. Denk aan het Mondengebied, Oostermoer, Emmen en Coevorden. In de nieuwe omgevingsvisie, die ter inzage heeft gelegen en waar belanghebbenden op konden reageren, wordt die lijn losgelaten. In principe wordt heel Drenthe opengesteld voor de productie van duurzame energie.

‘Solitaire molens zijn straks ook toegestaan’
,,Door de poort open te zetten, raakt de provincie de regie kwijt. Op deze manier kan iedereen vanaf oktober een windmolen neezetten. Tot dusver moesten het er minimaal vijf zijn, dan is het een park, maar die voorwaarde is losgelaten. Solitaire molens zijn straks ook toegestaan’’, zegt Reinder Hoekstra van de NMF Drenthe.

Wat hij mist in de nieuwe omgevingsvisie is hoe de provincie denkt de maatschappelijke betrokkenheid te organiseren rondom het energievraagstuk. ,,In mijn ogen was het beter geweest als het provinciebestuur eerst het gesprek was aangegaan en vervolgens met een ontwerp-besluit was gekomen.’’

Botsingen tussen ‘energie’ en ‘natuur’ voorkomen
Als het gaat om grootschalige opwekking van duurzame energie, moet de provincie Drenthe juist geen afwachtende houding aannemen, stelt het Asser gemeentebestuur. En: De provincie moet duidelijk aangeven wat wel en niet kan en waar het kan om botsingen tussen bijvoorbeeld ‘energie’ en ‘natuur’ te voorkomen.

Landbouworganisatie LTO Noord uitte eerder al zorgen waar het gaat om de aanleg van zonneparken. De organisatie vreest wildgroei en willekeur. Nu al kopen projectontwikkelaars agrarische grond om zonneparken te vestigen. Een slechte ontwikkeling voor boeren en omwonenden, stelt LTO Noord.

Over de zonneparken heeft gedeputeerde Tjisse Stelpstra gezegd dat het volgens hem niet zo’n vaart zal lopen. Het daadwerkelijk aanleggen van een zonnepark gaat verder dan alleen interesse in grond hebben. Of hij er wat betreft de windmolens net zo over denkt, is niet bekend. Stelpstra was gisteren niet bereikbaar voor een reactie.

Aanmelden nieuwsbrief