Verwijdering Asbestdaken Drenthe

De provincie Drenthe heeft geld beschikbaar gesteld om het verwijderen van asbestdaken in de provincie Drenthe te stimuleren. Hieronder vindt u informatie over de Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe, kortweg de ‘Asbestregeling Drenthe’. Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 november 2017 tot 1 januari 2020.

Als inwoner van de provincie Drenthe kunt u een stimuleringslening aanvragen voor het verwijderen van asbestdaken. Door deze lening te voorzien van een rentevoordeel wil de provincie Drenthe u financieel ondersteunen bij het verwijderen van uw asbestdak. Dit rentevoordeel is vastgelegd in de Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe. Er kan een lening aangevraagd worden voor de kosten van de volgende activiteiten: lees verder

Asbest voor zonnepanelen? Vraag hoe de Drentse Kei uw project kan ondersteunen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *