Provincie Drenthe lokale energie inkopen?

Met een breed gesteunde motie vraagt de Statenfractie van PvdA Drenthe het College van GS te onderzoeken of het mogelijk is om lokale energiecoöperaties te betrekken bij de provinciale energie-inkoop. De door de provincie ingekochte energie kan namelijk extra bijdragen aan de energietransitie in het noorden en geeft daarmee ook volume aan de lokale energiecoöperaties. De motie werd ingediend met de fracties van SP, GroenLinks, 50plus en D66.

De PvdA-fractie heeft het afgelopen jaar een tweetal keren schriftelijke vragen gesteld over de energie-inkoop van de provincie, zo gaf PvdA Statenlid Peter Zwiers aan in het Drents Parlement. ‘Op dit moment heeft Drenthe, samen met een aantal gemeenten een gezamenlijk energiecontract. De mogelijkheid bestaat om het contract op 31 december 2018 te beëindigen. Aangezien de voorbereiding voor een mogelijke aanbesteding enige tijd vraagt, dienen we een motie in om te kijken of we de voorwaarden voor deze energie-inkoop aan kunnen passen. En wel op zo’n manier dat groene stroom uit de regio een belangrijke rol gaat spelen. Daarmee geven we de energietransitie in de regio een extra boost en extra volume. Zeker als we dat samen met de Drentse gemeenten doen. We laten daarmee in de praktijk zien dat we het belang van duurzame energie hoog in het vaandel hebben.’

lees verder

Aanmelden nieuwsbrief