Nieuwsbericht CertiQ

Nieuwe werkwijze voor registratie van een productie-installatie
Het registreren van een installatie die elektriciteit produceert voor de uitgifte van GvO’s of Etiketteringscertificaten/CvO’s is vernieuwd. De zogenaamde webformulieren op onze website zijn aangepast naar een nieuwe look and feel. De informatie die noodzakelijk is voor een registratie blijft onveranderd, wel wordt er in de nieuwe webformulieren extra toelichting gegeven bij de verschillende invulvelden, wat het registreren gemakkelijker maakt.

Wat geheel nieuw is, is dat er ingelogd moet worden voordat het registratieproces gestart en voltooid kan worden. Het inlogproces zorgt voor identificatie en borgt dat we met de juiste gegevens verder gaan. Er kan op een aantal verschillende manieren ingelogd worden:

  • Inloggen en registreren als particuliere producent kan met gebruik van DigiD. Hiermee kan de registratie ook direct digitaal ondertekend worden.
  • Inloggen en registreren als zakelijke producent kan met gebruik van eHerkenning. Hiermee kan de registratie ook direct digitaal ondertekend worden.
  • Inloggen en registreren als intermediair namens een producent. Hierbij kan de intermediair inloggen met eigen eHerkenning of DigiD.

De ingevulde registratie dient dan nog wel door de producent fysiek ondertekend te worden.

De nieuwe webformulieren worden op 9 september 2019 in gebruik genomen.

Full Disclosure
In juli hebben we u geïnformeerd dat Full Disclosure definitief ingevoerd wordt per 1 januari 2020. Naar aanleiding van de publicatie merken we dat het onderwerp Full Disclosure nog altijd enige onduidelijkheid met zich meebrengt. Hierbij staat vooral de vraag centraal wie er bij Full Disclosure als leverancier wordt gezien en wie er daarmee verplicht wordt om certificaten af te boeken voor de volledige levering aan klanten.

Het amendement Full Disclosure bij de wet VET beschrijft dat de volledige consumptie in Nederland onderbouwd moet worden met certificaten. Dat betekent dat alle levering aan zowel consumenten, zakelijk afnemers als industriële grootverbruikers met certificaten (GvO’s en/of CvO’s) onderbouwd moet worden. Dat houdt dan ook in dat iedere partij die een contractuele afspraak met een eindafnemer heeft voor de levering van elektriciteit als leverancier gezien wordt en daarmee verplicht is om ook certificaten af te boeken.

Het proces van het uitgeven, verhandelen en afboeken van Certificaten van Oorsprong is gelijk gehouden aan het huidige proces dat we kennen voor Garanties van Oorsprong. Iedere installatie die elektriciteit opwekt en aan het net levert kan ingeschreven worden bij CertiQ. Voor de hoeveelheid aan het net geleverde energie zal CertiQ Certificaten van Oorsprong uitgeven, die vervolgens gebruikt kunnen worden ter onderbouwing van de levering van elektriciteit aan eindafnemers.

Er wordt getracht de regeling en processen voor CvO’s zoveel mogelijk gelijk te houden aan de bestaande processen voor GvO’s, maar we begrijpen dat er nog vragen kunnen zijn. Bij vragen kunt u te allen tijde contact opnemen met onze servicedesk.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze Servicedesk op servicedesk@certiq.nl of (026) 373 16 58.

Met vriendelijke groet,

Servicedesk CertiQ

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *