Netwerkcafé participatie bij zonneparken

Samen met Natuur- en Milieu Federatie Drenthe organiseert de provincie op donderdag 27 juni een netwerkcafé voor  gemeenteambtenaren, energiecorporaties, projectontwikkelaars en netwerkbeheerders.

In Drenthe is de energietransitie in volle gang, maar de vraag blijft hoe participatie het beste kan worden vormgegeven.

Dit netwerkcafé is bedoeld om kennis en ervaringen uit te wisselen op het gebied van participatie bij grootschalige hernieuwbare energieprojecten.

Datum: donderdag 27 juni 2019
Locatie: Provinciehuis Drenthe, Westerbrink 1, Assen
Tijd: 15.30 tot 18.00 uur

Meer info volgt